חיפושים נפוצים: 
האקדמית גליל מערבי
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

לימודי תואר ראשון - האקדמית גליל מערבי

תיאטרון חד חוגי- תואר ראשון (מסלול בוקר)
 
פרטי מסלול הלימוד
סוג ותאור התואר
תואר ראשון B.A בתיאטרון של האקדמית גליל מערבי.
מעמד התואר / התעודה
תואר אקדמי
מוכר לסיוע על ידי מינהל הסטודנטים
לעולים חדשים ע"פ קריטריונים
תנאי הרשמה / קבלה
ממוצע בגרות 80 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 450 ומעלה /
סיום מכינה קדם אקדמית / +30 בממוצע 80 ומעלה וציון פסיכומטרי 450 ומעלה /
תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 450 ומעלה.
- אנגלית: ציון בגרות 4 יח״ל - 60 ומעלה.
- ריאיון אישי .

*מועמדים לתיאטרון חינוכי-קהילתי יזומנו לסדנה בה יבחנו כישוריהם.
משך הלימודים
3 שנים,
מועדי רישום
שוטף
תחילת לימודים
אוקטובר 17
מעונות
יש
כללי
החוג ללימודי תיאטרון הוא תוכנית לימודים חדשה וייחודית לתואר ראשון B.A בישראל. ייחודה
של התוכנית הוא בשילוב של שתי מגמות: תיאטרון-מחול ותיאטרון חינוכי-קהילתי באזור
המאופיין באוכלוסייה רב-תרבותית.
תוכנית הלימודים כוללת עבודה עם אמנים מתחומי המחול והתיאטרון החינוכי והקהילתי.
ארבעה מרכיבים לתוכנית:
שיעורים משותפים לשתי המגמות הכוללים קורסי חובה ובחירה ובהם דגש על מתודולוגיה,
תיאוריה, והיסטוריה של תיאטרון ומחול במזרח אסיה ובמערב )כאמנויות “אחיות״(.
שיעורים עיוניים נפרדים לכל אחת מהמגמות, שיעורים יישומיים נפרדים לשתי המגמות
ושיעורי העשרה משותפים לשתי המגמות בתחומי דעת משלימים כגון פילוסופיה, פסיכולוגיה
ודמוקרטיה.
המגמה לתיאטרון חינוכי-קהילתי
התוכנית במגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי מציעה שילוב של לימודים אקדמיים עם טיפוח
מיומנויות משחק, כתיבה דרמטית ובעיקר בימוי בבית הספר ובקהילה. ההכשרה המקצועית
מתבצעת בהנחיית שחקנים, במאים ואנשי חינוך.
השנה הראשונה בתוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בלימודי התיאטרון והמחול המשותפים
לשתי המגמות ומשמשים כמבואות. הקורסים הייחודיים למגמת התיאטרון החינוכי-הקהילתי
כוללים מבואות לדרמה ותיאטרון, תיאטרון חינוכי, תולדות התיאטרון ורפרטואר תאטרוני,
ושיעורים במשחק ובאימפרוביזציה.
בשנה השנייה נמשכים השעורים המשותפים עם מגמת המחול, אך מסגרת השעורים
האקדמיים הייחודיים למגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי מתרחבת עם קורסים עיוניים
הממשיכים את הלימוד ההיסטורי ברפרטואר התיאטרון ושיעורים יישומיים במשחק, בימוי,
ושלב א׳ בעבודה על הפרויקטים.
הלימודים המשותפים עם מגמת המחול נמשכים גם בשנה השלישית ולצידם מגוון קורסים
ייחודיים למגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי הממוקדים בהיבטיהן החברתיים של יצירות אמנות,
תיאטרון והתיאטרון הישראלי. במסגרת השיעורים היישומיים המשך הכשרת במאים והתנסות
בכתיבת מחזות.
את הלימוד מסכם הפרויקט המחבר בין הדיון העיוני ובין התנסות במערכת החינוכית ובמערכת הקהילתית.
בפרויקט הגמר מקבלים הסטודנטים הנחיה אישית הן במישור היישומי והן במישור האקדמי, ועבודותיהם תוצגנה על במה בפני קהל.
בפרויקט זה יתקיים שיתוף פעולה עם הסטודנטים במגמת התיאטרון-מחול שייעצו ויתמכובנושאים הקשורים לתנועה.

המגמה לתיאטרון-מחול:
התוכנית במגמת תיאטרון-מחול מציעה שילוב של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות אמנותיות ויצירתיות. ההכשרה המעשית מתבצעת בהנחיית אמנים מובילים המלמדים ויוצרים בלהקת המחול הקיבוצית וכוללת שעורים במחול מודרני, בלט, אלתור וקומפוזיציה ברמות
שונות. התוכנית מכוונת להתמודדות בקריירת מחול מקצועית מגוונת כמו יצירה, ביצוע והפקה, ומהווה בסיס להמשך לימודים בתחומי הוראה ומחקר.
השנה הראשונה בתוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בלימודי המחול והתיאטרון המשותפים למגמת התיאטרון, ומשמשים כמבוא ומפגש מרחיב אופקים. הקורסים הייחודיים למגמת תיאטרון- המחול כוללים שעורים בטכניקות של מחול מודרני, בלט, אימפרוביזציה
וקומפוזיציה, מסגרת המתקיימת בכל אחת משלוש שנות הלימוד.
בשנה השנייה נמשכים השעורים המשותפים עם מגמת התיאטרון, אך מסגרת השעורים האקדמיים הייחודיים למגמת תיאטרון-מחול מתרחבת עם קורסים כמו סדנת יצירה: תנועה בין-אישית, אנטומיה, מוסיקה ומחול בישראל. לצד שעורי הטכניקה הסטודנטים מתמחים בשנה זאת בקומפוזיציה ומתמודדים עם תהליכי יצירה וקומפוזיציה המטפחים ומעודדים יצירה חדשנית ומקורית. הלימודים המשותפים עם מגמת התיאטרון נמשכים גם בשנה השלישית ולצידם מגוון קורסים ייחודיים למגמת תיאטרון-מחול כמו סדנת בוטו, ניתוח ריקוד, גוף ותיאוריות ריקוד וסמינריון. לצד הלימודים המעשיים מתקיים פרויקט גמר בהתמחות קומפוזיציה, המשלב בין עבודת מחקר אקדמית לבין פרקטיקה יצירתית שבה הטקסט התיאטרלי-ריקודי עומד במרכז ההתנסות. הסטודנטים בפרויקט הגמר מקבלים הנחיה אישית ועבודותיהם תוצגנה על במה.

* בפרויקט זה יתקיים שיתוף פעולה עם הסטודנטים במגמת התיאטרון חינוכי-קהילתי שייעצו ויתמכו בנושאים הקשורים לתיאטרון, כמו בימוי.
נושאי לימוד והתמחויות
בין הקורסים הנלמדים:
תיאטרון חינוכי-קהילתי:
- יסודות הבימוי בתיאטרון החינוכי ובתיאטרון הקהילתי
- יסודות המשחק
- משחק למתקדמים
- פרויקט התנסות בהנחיית תיאטרון בקהילה
- מושגי יסוד ביצירת ארוע חברתי-אומנותי
- טקסים וחגים בבתי הספר
- הנחיית שחקנים
- צפייה וניתוח הצגות
- “מתחילים בגוף״ - תיאטרון פיזי
- תיאטרון פוליטי
- סדנא לכתיבה דרמטית
- מביטוי ראשוני ליצירה שלמה: עבודתו של היוצר הטוטאלי
תיאטרון-מחול:
- מחול מודרני
- בלט קלאסי
- בוטו
- רפרטואר
- קומפוזיציה
- מוזיקה
- מחול בישראל
- ניתוח הריקוד
- מחול בקהילה
- גוף ותיאוריות, ריקוד ומופע
- מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית
- פרויקט גמר
-סדנת קונטקט אלתור במגע

* קורסים אלה עשויים להשתנות מידי שנה.
 
 
***
 
החוג ללימודי תיאטרון*
ראש החוג: פרופ' דן אוריין
 
החוג ללימודי תיאטרון* הנו מסלול לימודים חדש וייחודי לתואר B.A. בישראל.

התוכנית מציעה שתי מגמות לימוד: תיאטרון חינוכי-קהילתי ותיאטרון-מחול. ייחודה האמיתי של התכנית הוא בשילוב לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות אמנותיות ויצירתיות כמו משחק, בימוי בבית הספר ובקהילה, כתיבה דרמטית ויצירה וביצוע של מחול. תכנית זו מאפשרת הכשרה אקדמית וחווית לימודים עשירה ותומכת בידע רב תחומי ליוצרי תיאטרון, מחול, אנשי חינוך, במאי קהילה ובית ספר במחול ודרמה.
ההכשרה המקצועית בחוג מתבצעת בהנחיית שחקנים, במאים, אנשי חינוך ואמנים מובילים בתחום המחול היוצרים ומלמדים בלהקת המחול הקיבוצית.
 
ארבעה מרכיבים לתכנית:
• שיעורים משותפים לשתי המגמות הכוללים קורסי חובה ובחירה ובהם דגש על מתודולוגיה, שיטות מחקר, תיאוריה, והיסטוריה של תאטרון ומחול במזרח אסיה ובמערב (כאמנויות "אחיות").
• שיעורים עיוניים נפרדים לכל אחת מהמגמות.
• שיעורים יישומיים נפרדים לשתי המגמות - בין הקורסים הנלמדים: בלט קלאסי, בוטו, מחול מודרני, רפרטואר, אלתור, קומפוזיציה ופרויקט גמר; יסודות הבימוי בתיאטרון החינוכי ובתיאטרון הקהילתי, משחק למתקדמים, פרויקט התנסות בהנחיית תיאטרון בקהילה, מסיבות סיום, טקסים בבית הספר - תאוריה ובעיקר פרקטיקה, הנחיית שחקנים ותנועה בינאישית.
• שיעורי העשרה המשותפים לשתי המגמות בתחומי דעת משלימים כגון פסיכולוגיה, פילוסופיה ודמוקרטיה.
 
המגמה לתיאטרון חינוכי-קהילתי
העיסוק בתיאטרון קהילתי וחינוכי הוא יותר ממקצוע או דיסציפלינה - הוא יעוד.
התכנית במגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי מציעה שילוב ייחודי של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות משחק, כתיבה דרמטית ובעיקר בימוי בבית הספר ובקהילה. ההכשרה המקצועית מתבצעת בהנחיית במאים ,אנשי חינוך ושחקנים, ומטרתה הינה הכשרה אקדמית ליוצרי מחול, אנשי חינוך, במאי קהילה ובית ספר במחול ודרמה.
 
הקורסים הנלמדים בחוג כוללים:
מבואות לדרמה ותיאטרון, תולדות התיאטרון ורפרטואר תיאטרוני, תיאטרון חינוכי ,אלתור,ושיעורים במשחק ובאימפרוביזציה. רפרטואר, קומפוזיציה ויסודות הבימוי בתיאטרון החינוכי ובתיאטרון הקהילתי, משחק למתקדמים, פרויקט התנסות בהנחיית תיאטרון בקהילה, תיאוריה ובעיקר פרקטיקה, הנחיית שחקנים ותנועה בינאישית. בפרויקט הגמר מקבל הסטודנט הנחיה אישית הן במישור היישומי והן במישור האקדמי, ועבודותיו תוצגנה על במה.

המגמה לתיאטרון-מחול
התכנית במגמת תיאטרון-המחול מציעה שילוב ייחודי של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות אמנותיות ויצירתיות. ההכשרה המעשית מתבצעת בעזרת מנחים אמנים מובילים המלמדים ויוצרים בלהקת המחול הקיבוצית וכוללת שעורים במחול מודרני, בלט, אלתור וקומפוזיציה ברמות שונות. התכנית מכוונת להתמודדות בקריירת מחול מקצועית מגוונת כמו יצירה, ביצוע והפקה, ומהווה בסיס להמשך לימודים בתחומי הוראה ומחקר בתחום.
 
הקורסים הנלמדים בחוג כוללים:
בלט ,שיעורים בטכניקות של מחול מודרני, אימפרוביזציה וקומפוזיציה, קורסים כמו אנטומיה, ניתוח ריקוד , גוף ותיאוריות ריקוד, מוסיקה ומחול בישראל. ההכשרה האמנותית והמקצועית מתבצעת בהנחיית אמנים מובילים המלמדים ויוצרים בלהקת מחול מקצועית, הלהקה הקיבוצית וכוללת שעורים במחול מודרני, בלט, אלתור וקומפוזיציה ברמות שונות.
התכנית מכוונת להתמודדות בקריירת מחול מקצועית מגוונת כמו יצירה, ביצוע והפקה, ומהווה בסיס חשוב להמשך לימודים בתחומי הוראה ומחקר. כמו גם עבודה משותפת בצמוד לאמנים ומורים מהשורה הראשונה של להקת המחול הקיבוצית, התוודעות לרפרטואר ותהליכי עבודה של הלהקה המעשירים את חווית הלימודים.

סגל ההוראה של החוג כולל את מיטב אנשי המפתח להוראת תיאטרון קהילתי חינוכי בארץ:
פרופ' דן אוריין:
פרופסור חבר בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. הוא חוקר סוציולוגיה של תאטרון, תיאטרון ישראלי, תיאטרון חינוכי ודרמה טלוויזיונית. 
ד"ר כנרת נוי: מלמדת משנת 1998 בחוגים לתיאטרון ולימודי מזרח אסיה באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף, מלמדת משחק ובימוי בבית הספר לדרמה, סמינר הקיבוצים.
ד"ר דרור הררי: חוקר ומרצה על תאטרון המאה ה-20 ופרפורמנס בן זמננו באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר לתאטרון חזותי. בעל תואר דוקטור (בהצטיינות) מטעם אוניברסיטת תל-אביב,
פיטר הריס: מומחה בינלאומי וחוקר בתחומי התיאטרון הקהילתי.
רמי באר: כוריאוגרף הבית ומנהלה האמנותי של להקת המחול הקיבוצית, מורה לקומפוזיציה ופרויקט גמר – קומפוזיציה
ד"ר הניה רוטנברג: עומדת בראש מגמת תאטרון מחול, חוקרת מחול בתרבות פוסטמודרנית
מרצה ללימודי המחול.

למי מתאימה התכנית:
• תלמידים המעוניינים להשתלב במסגרות חינוכיות וקהילתיות כבמאים.
• תלמידים המעוניינים להכשיר עצמם כיוצרים במחול ותיאטרון-מחול
• תלמידים המעוניינים להתמחות בהמשך כמחנכים בתיאטרון ובסוגת תיאטרון-מחול
• וכל מי ששואף להשיג תואר ראשון מפרה ומרתק
 
אפשרויות תעסוקה:
התחומים בהם ימצאו בוגרי החוג אפשרויות תעסוקה הם: בקהילה - בבימוי:
בחינוך הפורמאלי - הוראת דרמה, העשרת מקצועות הלימוד באמצעות הדרמה, בימוי הצגות וטקסים, הפעלת תהליכים לשיפור השיח והאווירה החברתית בבית הספר, עידון ופתרון קונפליקטים בכלים משחקיים.
בחינוך הבלתי פורמאלי - בימוי תאטרון קהילתי במתנסים, ארגון והפקת אירועים בקהילה,
העצמת קבוצות מודרות בקהילה – קשישים, נוער מנותק, מוגבלים, עולים.
תיאטרון קהילתי עם אוכלוסיות מיוחדות - מוסדות טיפוליים, נוער בסיכון,ועוד. 
כמו כן תלמידים שיגיעו להישגים אקדמיים יכלו לשקול את המשך לימודיהם האקדמיים לתארים מתקדמים במגוון מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.
 
תיאטרון חינוכי קהילתי:

תיאטרון ומחול:

השאר/י פרטים ויועץ לימודים אישי יצור איתך קשר תוך דקות בטלפון! או התקשר/י לטלפון
072-2727300. השירות הינו חינם!
 
הריני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מאתר זום