חיפושים נפוצים: 
האקדמית גליל מערבי
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

לימודי תואר ראשון - האקדמית גליל מערבי

לוגיסטיקה- תואר ראשון
 
פרטי מסלול הלימוד
סוג ותאור התואר
תואר ראשון B.A בלוגיסטיקה של האקדמית גליל מערבי.
מעמד התואר / התעודה
מותנה באישור המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
מוכר לסיוע על ידי מינהל הסטודנטים
לעולים חדשים ע"פ קריטריונים
תנאי הרשמה / קבלה
ממוצע בגרות 85 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה /
סיום מכינה קדם אקדמית/ +30 בציון 85 ומעלה וציון פסיכומטרי 520 ומעלה /
תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה.
- אנגלית: ציון בגרות ב- 4 יח״ל 60 ומעלה.
- מתמטיקה: ציון בגרות ב- 4 יח״ל 60 ומעלה.

מועמדים בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתחומים כלכליים – פיננסיים – יוכלו להגיש מועמדות
ללימודי התוכנית ללא עמידה במבחן הפסיכומטרי ומידת התאמתם תיבחן ע״י וועדת קבלה.
משך הלימודים
3 שנים
מועדי רישום
כל השנה
תחילת לימודים
אוקטובר 2017
מעונות
יש
כללי
ניהול לוגיסטי, ניהול מערכות מלאי והפצה של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים הפכו בשנים האחרונות לתחומים משפיעים על רווחיות מפעלים וחברות. כתוצאה מכך, ניהול לוגיסטי הינו אחד התחומים המבוקשים ביותר בתעשייה. בזכות ניהול לוגיסטי נכון הצליחו חברות
להגיע לרמת מקצועיות גבוהה בתחום הייצור, החיסכון בעלויות והשיווק. המונח “לוגיסטיקה״ הינו שם קוד מקביל לשרשרות אספקה ) Supply Chains (, ניהול ביצועים ) Operations Management (, ניתוח סיכונים ) Risk Analysis (, ותורת ההחלטות ) .)Decision Theory לוגיסטיקה, כמו ניהול שרשרות אספקה או ניהול ביצועים הינו נדבך מרכזי בתהליך של הפיכת מוצר )או שירות( מרעיון גולמי ועד להגעתו לנקודת המכירה לצרכן, תוך שימוש באופטימיזציה כמותית.

שיטות אלה נמצאות בראש סדר העדיפויות של יצרני מוצרים לסוגיהם השונים. חלק גדול ממשאבי הארגון מוקדש לתהליכי פיתוח, ייעול שרשרת האספקה והטמעת שיפורים במוצר.

לימודי לוגיסטיקה ניתנו בעבר בחטיבה האקדמית במכללה והם היו באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן.

האופי הכמותי של התוכנית יאפשר לבוגרים להשתלב באחד משני מסלולים של המשך:
המשך אקדמי או המשך תעסוקתי. מהבחינה האקדמית, האופי הכמותי של התוכנית יקנה לבוגרים בסיס אקדמי איתן להמשך לימודים מתקדמים.

מהבחינה היישומית - תעסוקתית, התוכנית מכשירה את הבוגרים להשתלב בתפקידי ניהול מלאי ורכש במפעלים תעשייתיים גדולים ובינוניים.

תוכנית הלימודים:
התוכנית הינה דו-חוגית. היא משתלבת עם החוג לכלכלה או החוג לניהול. מבין שלושת החוגים בבית הספר לניהול. החוג ללוגיסטיקה הינו החוג בעל האוריינטציה הכמותית ביותר.

מתכונת הלימודים נועדה להקנות לתלמידים ידע כמותי בסיסי וכן, כלים ומיומנויות בתחומי הכלכלה והניהול.

התוכנית נועדה להקנות לסטודנטים ידע ישומי בניהול לוגיסטי ובמקביל, להשתלב כאנשימקצוע כשירים הן במגזר העסקי והן במגזר התעשייתי הציבורי כמנהלים וכיועצים.

התוכנית בנויה כך שהיא תקנה לסטודנטים ידע אקדמי ויישומי בניהול מערכים לוגיסטיים בארגונים עסקיים ותעשייתיים פרטיים וציבוריים ותאפשר להם לאייש משרות ניהוליות בתחומי הלוגיסטיקה בדרג התיכון של ארגונים גדולים )כגון חברות עסקיות/תעשייתיות גדולות( ומשרות בכירות בארגונים עסקיים/תעשייתיים קטנים.

לתהליך ההכשרה המוצע בתוכנית זו יש חשיבות מיוחדת לאזור הפריפריה, שסובל ממחסור במנהלים בעלי הכשרה מתאימה.
נושאי לימוד והתמחויות
- מבוא לסטטיסטיקה
- מבוא להסתברות א׳+ב׳
- יסודות הכלכלה
- יסודות הלוגיסטיקה
- מערכות מידע לוגיסטיות

חקר ביצועים א׳+ב׳
- ניהול היצור והתפעול
- ניהול סיכונים
- ניהול שרשרות אספקה ויסודות ניהול הרכש
- ניהול פרויקטים
- הובלה ושינוע
- קורסי בחירה כגון: רכישות ע״י גופים ציבוריים, סוגיות נבחרות בניהול מערכות הפצה וסחר אלקטרוני.
השאר/י פרטים ויועץ לימודים אישי יצור איתך קשר תוך דקות בטלפון! או התקשר/י לטלפון
072-2727300. השירות הינו חינם!
 
הריני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מאתר זום