אוניברסיטת חיפה

מיקום גיאוגרפי - אוניברסיטת חיפה

 
אוניברסיטת חיפה

הר הכרמל, חיפה 31905