חיפושים נפוצים: 
האוניברסיטה הפתוחה - פריסה ארצית
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

מידע כללי - האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה מהווה דוגמא לגמישות מבנית וארגונית.  מועמדים המצטרפים לקהילת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה אינם נדרשים לעמוד בתנאי קבלה כל שהם, הסטודנטים אינם נדרשים להירשם לפקולטה או לחוג לימודים, אלא לקורסים ומי שנרשם לקורס נעשה סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה.

מבנה הלימודים שמציעה האוניברסיטה הפתוחה שונה מן המקובל אוניברסיטאות אחרות, אין הוא מוגדר במונחים של שנות לימוד. כל סטודנט זכאי לקבוע בעצמו את קצב התקדמותו בלימודיו, ומידת התקדמותו אינה מדדת ביחידות של זמן (לא בשנים ואף לא בסמסטרים), אלא בהיקף הקורסים הנצברים לזכותו. משמעות הדבר היא, כי האוניברסיטה הפתוחה אינה כופה על הסטודנטים לסיים בשנת לימודים כלשהי תכנית לימודים מוכתבת אחידה. קצב ההתקדמות הוא אישי ונקבע על ידי הסטודנטים עצמם על פי נחרצותם וחריצותם האינדיבידואלית ועל פי מידת הפנאי העומד לרשותם מתוקף תנאי חייהם המשפחתיים והמקצועיים. קצב זה יכול להשתנות במהלך הלימודים, דהיינו שנה אחת יכולה להיות נינוחה, והשנה שלאחריה קדחתנית.

מסגרת הזמן היחידה הנכפית על הסטודנטים היא הסמסטר, שכן הלימוד במרבית הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה נמשך סמסטר אחד, והסטודנטים נדרשים לעמוד בכל דרישות הקורס במהלך הסמסטר שלמדו בו. יש מי שלומדים בקצב מתון, קורס אחד בסמסטר, ויש מי שלומדים בו-זמנית שני קורסים או יותר.

 
 
מקצועות הלימוד באוניברסיטה הפתוחה
 
 
לימודי תואר ראשון
 
 
לימודי תואר שני
האוניברסיטה הפתוחה