המכללה האקדמית אחוה ביה"ס לחינוך

לימודי תואר שני - אחוה המכללה האקדמית לחנוך

 
חינוך והוראה
המכללה האקדמית אחוה
בית הספר לתארים מתקדמים
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

חינוך - תואר שני

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך מיוחד - תואר שני

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך מתמטי לביה"ס היסודי - תואר שני

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מינהל מערכות חינוך - תואר שני

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

תרבות עם ישראל והוראתה - תואר שני

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
 
 
כל מסלולי הלימוד במכללה האקדמית אחוה 

המכללה האקדמית אחוה - בית ספר למדעים
לימודי תואר ראשון במדעים, סביבה, מדעי הרוח והחברה

המכללה האקדמית אחוה - בית ספר לחינוך
לימודי חינוך והוראה לתואר ראשון, הסבה, השתלמויות ולימודי תואר שני בחינוך

אחוה המכללה האקדמית לחינוך, מכינה קדם אקדמית
לימודי מכינות, בגרויות, השלמה ושיפור בגרויות ומכינות ייעודיות בחינוך, פסיכולוגיה ומדעים

המכללה האקדמית אחוה, לימודי תעודה
לימודי חינוך, קורסים מקוונים, לימודי אמנות