חיפושים נפוצים: 
המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי

תוכניות לימוד - מכללת לוינסקי לחינוך

 
תכנית המצוינות 'מיטב'

תכנית המצוינות 'מיטב' במכללת לוינסקי לחינוך היא תכנית ייחודית שפותחה עבור סטודנטים המחפשים אתגר אישי והמאמינים שביכולתם לעשות את המיטב לקידום החינוך בארץ. בבסיס התכנית עומדים חמישה ממדים: מצוינות בהוראה, מצוינות אקדמית, מנהיגות חינוכית, מעורבות חברתית ומיצוי אישי.

התכנית מאתגרת את הסטודנטים להפעיל חשיבה ביקורתית, לקחת אחריות על למידתם, לפתח יכולות של למידה עצמית ולמידה בצוות, לפתח ראייה מערכתית, לפתח כישורים של מנהיגות חינוכית - פדגוגית,  לגלות רגישות חברתית ולהאמין שביכולתם להשפיע על המערכת החינוכית ולהוביל בה שינויים.

מבנה התכנית
התכנית מורכבת מהתמחות שבחר בה הסטודנט (אפשר לבחור בכל אחת מן ההתמחויות המוצעות במכללה) ומקורסים המיוחדים לתכנית המצוינות. הלימודים המיוחדים לתכנית זו ממוקדים בשני תחומים:
קורסים שמטרתם רכישת ידע בתחומי החינוך, ובתוך כך פיתוח יכולות אקדמיות, מחקריות ואישיות של הסטודנט.
מסגרות למידה משותפות בנושאים: 'פיתוח מנהיגות חינוכית' ו'מעורבות חברתית', שמאפשרות התמודדות עם ערכים ומסיעות בפיתוח כשירויות אישיות ובין-אישיות.

מעורבות ואחריות חברתית
במטרה להגביר את המעורבות והאחריות החברתית של הסטודנטים ולאפשר להם להרחיב את טווח התנסויותיהם החברתיות והקהילתיות תוכננה מסגרת פעילות, שבמהלכה משתתפים הסטודנטים בפרויקטים חברתיים שונים, בארגונים חברתיים ובמסגרות החינוך הבלתי-פורמלי. פעילות זו מהווה חלק בלתי נפרד מחובת תכנית המצוינות.

המייחד את הלימודים בתכנית

 • תכנית הֶאָצָה תלת-שנתית במקום ארבע שנות הכשרה.
 • מלגת לימודים לכל תקופת הלימודים ומלגת קיום שנתית. 
 • השתתפות בקורסים ייחודיים לתכנית הנלמדים על ידי מיטב.
 • המרצים.
 • תרומה לקהילה ולחברה.
 • שילוב מהיר בעבודה וליווי לאחר סיום הלימודים.


מלגות מיוחדות לבעלי נתוני כניסה גבוהים

סטודנטים בעלי נתונים גבוהים בתחום האקדמי והאישי זכאים למלגות שכר לימוד גבוהות במיוחד. קיימים שני סוגי מלגות, הנקבעים לפי הציון המשולב (ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי) של הסטודנט: מלגה מטעם משרד החינוך או מלגה מטעם המכללה.
על הסטודנטים בתכנית לשמור על רמת הישגים גבוהה במהלך לימודיהם כל שנות לימודיהם (ממוצע ציונים של 90 בתום כל שנת לימודים), מצוינות בהוראה ועמידה במחויבות חברתית. 

תנאי קבלה

 • ריאיון אישי הנערך על ידי מרכזת התכנית
 • ציון משולב של 630 ומעלה כתנאי לקבלת מלגת לימודים מלאה
 • מטעם משרד החינוך
 • ציון משולב של 600 ומעלה כתנאי לקבלת מלגת לימודים חלקית על
 • ידי המכללה
 
 

תכנית להכשרת מחנכים ומורים באילת

מכללת לוינסקי לחינוך קשורה אל החברה הישראלית שבתוכה היא פועלת ומחויבת אליה, ומכאן תחושת האחריות הרבה המלווה את המכללה בכל פעולותיה. חזון המכללה מעמיד את נושא המעורבות החברתית כמרכיב משמעותי בתכנית ההכשרה לחינוך.
במגמה להגיע אל אוכלוסייה רחבה ככל האפשר, גם כזו הרחוקה מהמרכז, מקיימת מכללת לוינסקי לחינוך לימודי הכשרה להוראה  והסבת אקדמאים להוראה באילת ולימודי הכשרה למורים בפועל. את סגל ההוראה מרכיבים חברי סגל אקדמי נבחרים, הרואים בהוראה באילת שליחות חברתית ומאמנים שביכולתם לתרום להכשרת מורים איכותיים שיובילו את החינוך במקום.
לסטודנטים הלומדים באילת אפשרויות רבות למלגות, אפשרות ללינה וסיוע במציאת עבודה במהלך הלימודים.

תכניות הלימודים המוצעות באילת

 • תכנית הכשרה לגיל הגן
 • תכנית הכשרה לגיל הגן ולכיתות א-ב
 • תכנית הכשרה לחינוך המיוחד (לבני גיל 21-6)
 • תכנית הכשרה לבית הספר היסודי

נוסף על כך, לבעלי תואר אקדמי מוצעים לימודים להסבת אקדמאים להוראה, ולמורים בפועל מוצעים לימודי השלמה לקראת תואר ראשון בחינוך, לימודים לשינוי הסמכה/התמחות ולימודי תעודה(למשל: אבחון דידקטי, סיוע לרווחת האדם באמצעות בעלי חיים ועוד).

 
 

תכניות המשלבות חינוך מיוחד: בגיל הגן, בבית הספר היסודי ובבית הספר העל-יסודי.

לימודי התואר הראשון, בוגר בהוראה ( B.Ed) בתכניות המשלבות חינוך מיוחד מוצעים במבנה של כפל הסמכה. לימודים אלה מובילים את הבוגרים להתמקצעות המשלבת את החינוך המיוחד עם התמחות בתחום דעת והתמחות גילית. הסמכה זו פותחת בפני הבוגרים בתכניות אלה טווח תעסוקה רחב מאוד בכל המסגרות הייחודיות בחינוך המיוחד (כגון: פיגור, לקויי למידה רב-בעיתיים, לקויי תקשורת, לקויי חושים, בעלי הפרעות רגשיות והתנהגותיות) ובמסגרות החינוך הרגיל – בהוראת מקצוע מסוים (לדוגמה: מומחיות בהוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי לתלמידים רגילים ולקויי למידה בתחום זה). מוצעות שלוש תכניות שונות בטווח הגילים הבא: גיל הגן (תכנית גן חמ"ד); גיל בית הספר היסודי וגיל העל-יסודי.

תכנית משולבת להכשרת גננות לחינוך המיוחד  ולחינוך  הרגיל  (כפל הסמכה)

אודות הלימודים
התכנית מיועדת להסמכת גננות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. הסטודנטים בתכנית נדרשים לעמוד בכל הדרישות של ההסמכה בגיל הרך ובחינוך המיוחד. התכנית מאפשרת לסטודנטים לפתח מומחיות להוראה בגיל הרך בקרב אוכלוסיות נורמטיביות וכן מומחיות בשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות גן רגילות והוראה של תלמידים בעלי לקויות בינוניות. בתהליך ההכשרה נלמדים תכנים הקשורים להתפתחות התקינה של ילדים ולצדם תהיה העמקה באוכלוסיות  בעלות צרכים מיוחדים: אוטיזם, פיגור, לקויות שמיעה, לקויות שפה, בעיות קשב וריכוז ועוד. הדגשת שני התחומים תאפשר להכשיר גנן/ת בעל/ת אוריינטאציה אבחונית ויישומית.
בלימודים אלה משולבות דרכי הוראה אלטרנטיביות בעבודה (לדוגמה: אמנות, מוזיקה וכד') ומושם דגש בפיתוח והעצמה של היכולת לעבוד בצוות חינוכי ובצוות טיפולי רפואי מורחב וכן לעבוד עם הורים בכלל ועם הורים לילדים בעלי צרכים ייחודיים בפרט.

בתכנית זו בוחרות הסטודנטיות להתמקד באחד מהתחומים הבאים:
1. הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות.
2. הספקטרום האוטיסטי.
3. הפרעות קשב והתנהגות.

השתלבות תעסוקתית
הלימודים בתכנית מקנים תואר ראשון בהוראה (B.Ed.) בהתמחות בגיל הרך ובחינוך המיוחד ותעודת גננת (לבני גיל לידה עד 6) בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

בוגרי התכנית משתלבים בעבודה במסגרות התעסוקה הבאות:
גנים רגילים, גנים מיוחדים, גנים משלבים.

קורסים לדוגמה מתוך התכנית

 • הילד בגיל הגן: התפתחות חינוך וטיפוח.
 • נוירופסיכולוגיה.
 • קשיים התפתחותיים ודרכי שילוב.
 • הילד בעל הצרכים המיוחדים בגן.
 • לקויות למידה.
 • התפתחות שפה.
 • ניהול צוות רב-מקצועי בגן.
 • היבטים אומנותיים בחג ובחגיגה.
 • ליקויי למידה גרפו-מוטוריים.
 • לקויות שפה ודיבור.
 
 

תכנית משולבת להכשרת מורים בבית הספר היסודי ובחינוך המיוחד (כפל הסמכה)

התכנית מיועדת להכשיר מחנכים המשלבים התמחות בתחום דעת נבחר לגיל בית הספר היסודי עם התמחות בחינוך המיוחד. מטרת השילוב לפתח מומחיות בתהליכי למידה עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות ייחודיות לבני גיל 21-6 ובמסגרות של חינוך רגיל. התכנית שואפת להכשיר בוגרים שיוכלו לתת מענה לימודי-רגשי וחברתי הולם למגוון התלמידים המוכלים בכיתות במסגרת החינוך הרגיל בבית הספר היסודי. התכנית מעוגנת בתפיסת עולם הומניסטית המוקירה את השונות בין בני האדם ורואה בה משאב לקידום כל פרט ופרט במרחב החינוכי.
התכנית  מבקשת לתת מענה, במסגרת בית הספר היסודי, ל'חוק השילוב' העוסק בשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות  חינוך רגילות.
ייחודיות התכנית באה לידי ביטוי בכך שהיא מאפשרת לסטודנטים לפתח מומחיות ייחודית המבוססת על שילוב בין שתי תשתיות ידע תוך  התנסות בהוראה: לימודי התמחות בהוראת תחום דעת נבחר בדגש גיל בית הספר היסודי בתחומים הבאים: אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך, מדעים, ספרות עברית ולימודי התמחות בחינוך המיוחד, המיועדים לבסס את הידע במאפייני האוכלוסיות והלקויות בחינוך המיוחד, בדרכי אבחון וטיפול בהדגש של תחום הדעת הנלמד בהתמחות.
 
השתלבות תעסוקתית

הלימודים בתכנית מקנים תואר ראשון בהוראה (B.Ed.) בהתמחות (נבחרת) ובהתמחות החינוך המיוחד.
ניתנות שתי הסמכות לתעודת הוראה: הוראה בין-מסלולית (21-6) בחינוך מיוחד והוראה לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו') בהתמחות הדיסציפלינרית הנבחרת.
בוגרי התכנית יכולים להשתלב בהוראה בכל המסגרות של החינוך המיוחד ובמסגרות של החינוך הרגיל, ומומחיותם בתחום הדעת שבחרו תהפוך אותם למומחים בהוראה בתחום זה בקרב אוכלוסיות בעלות לקויות למידה. 

קורסים לדוגמה מתוך התכנית

 • היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך.
 • תהליכי קריאה וכתיבה.
 • הקבוצה כמערכת חברתית.
 • אוכלוסיות בחינוך המיוחד.
 • תלמידים בספקטרום האוטיסטי – דרכי טיפול ותכניות התערבות.
 • ילדים עם פיגור.
 • יישום, ניתוח והערכה של מודלים בכשירות חברתית.
 • לקויות שפה ודיבור.
 • הוראה מתקנת במתמטיקה.
 • ילדים בסיכון.
 • האבחון הפסיכולוגי והניורופסיכולוגי.
 • קורסים נוספים בתחום ההתמחות (ראו פרק 'התמחויות' בחוברת זו).
 
 

תכנית משולבת להכשרת מורים בבית הספר העל - יסודי ובחינוך המיוחד (כפל הסמכה)
 
אודות הלימודים
התכנית מיועדת להכשיר מחנכים המשלבים התמחות בתחום דעת נבחר לגיל בית הספר העל-יסודי עם התמחות בחינוך המיוחד. מטרת השילוב לפתח מומחיות בתהליכי למידה עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות ייחודיות לבני גיל 21-6 ובמסגרות של חינוך רגיל. התכנית שואפת להכשיר בוגרים שיוכלו לתת מענה לימודי-רגשי וחברתי הולם למגוון התלמידים המוכלים בכיתות במסגרת החינוך הרגיל בבית הספר העל-יסודי. התכנית מעוגנת בתפיסת עולם הומניסטית המוקירה את השונות בין בני האדם ורואה בה משאב לקידום כל פרט ופרט במרחב החינוכי.
התכנית מבקשת לתת מענה, במסגרת בית הספר העל-יסודי, ל'חוק השילוב' העוסק בשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות  חינוך רגילות.
ייחודיות התכנית באה לידי ביטוי בכך שהיא מאפשרת לסטודנטים לפתח מומחיות ייחודית המבוססת על שילוב בין שתי תשתיות ידע תוך  התנסות בהוראה: לימודי התמחות בהוראת תחום דעת נבחר בהומניסטיקה (תנ"ך, ספרות עברית וכללית, לשון עברית) בדגש גיל בית הספר העל-יסודי (גיל נעורים) ולימודי התמחות בחינוך המיוחד המיועדים לבסס את הידע במאפייני האוכלוסיות והלקויות בחינוך המיוחד, בדרכי אבחון וטיפול בדגש של תחום הדעת הנלמד בהתמחות.
 
השתלבות תעסוקתית
הלימודים בתכנית מקנים תואר ראשון בהוראה (B.Ed.) בשתי ההתמחויות הנבחרות ובהתמחות החינוך המיוחד.
ניתנות שתי הסמכות לתעודת הוראה: הוראה בין-מסלולית (21-6) בחינוך מיוחד והוראה לבית הספר העל-יסודי (ז'-י') בהתמחויות הדיסציפלינריות הנבחרות.
בוגרי התכנית יכולים להשתלב בהוראה במסגרות של החינוך המיוחד ובמסגרות של החינוך הרגיל, ומומחיותם בתחום הדעת שבחרו תהפוך אותם למומחים בהוראה בתחום זה בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

קורסים לדוגמה מתוך התכנית

 • היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך.
 • תהליכי קריאה וכתיבה.
 • הקבוצה כמערכת חברתית.
 • אוכלוסיות בחינוך המיוחד.
 • תלמידים בספקטרום האוטיסטי – דרכי טיפול ותכניות התערבות.
 • ילדים עם פיגור.
 • יישום, ניתוח והערכה של מודלים בכשירות חברתית.
 • לקויות שפה ודיבור.
 • הוראה מתקנת במתמטיקה.
 • ילדים בסיכון
 • האבחון הפסיכולוגי והנירופסיכולוגי.
 
 

תכנית לגיל הגן ותעודה נוספת להוראה בכיתות  א'-ב'

מכללת לוינסקי לחינוך היא מכללה מובילה בתחום של החינוך בגיל הרך. התכנית מיועדת להכשיר מחנכים לכיתות גיל הגן ועל פי בחירה אפשר להוסיף החל מהשנה השנייה מקבץ לימודים בהיקף של 12 ש"ש לקבלת תעודה להוראה בכיתות א'-ב' .
תכנית ההכשרה בגיל הרך מכוונות לפתח מחנך בעל השקפת עולם הומניסטית, המעמיד במרכז ההוויה החינוכית את טובת האדם ואת כבודו בכלל, ואת טובת הילד הצעיר על צרכיו, כישוריו ויכולותיו בפרט. התכנית מכוונת הן לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך בגיל הרך, תוך מתן מענה לַשוֹנוּת הָרַבָּה הקיימת בין ילדים בגיל הרך, והן לשילוב בין ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת כיתת הגן או בית הספר. הלמידה בתכנית מאפשרת לבוגרים להכיר סביבות למידה שונות בגיל הרך ולהתעמק בהיבטים ניהוליים ופדגוגיים בעבודת הגן. למשל: הובלת צוות חינוכי וניהולו, ארגון סביבה חינוכית, עבודה עם הורים ועוד. נוסף על כך, ילמדו הסטודנטים לטפח אצל הילדים הצעירים כישורים אורייניים ומתמטיים באופן ההולם את מאפייניהם המיוחדים של הילדים בגיל הרך. התוכנית לגיל הרך במכללת לוינסקי מעמידה בלב העשייה החינוכית שלה קריאה דיאלוגית חוזרת של ספרי ילדים נבחרים.

התמחויות המשנה:
לצד ההתמחות הראשית בחוג לגיל הרך בוחרים הסטודנטים שתי חטיבות משנה המחוברות לגיל הרך:
אמנות חזותית,  ספרות ילדים, ט ב ע  בדגש על הגינה האקולוגית, יהדות ומקרא.

השתלבות תעסוקתית
התכנית מקנה תואר ראשון בהוראה (B.Ed.) בהתמחות בגיל הרך ולימודים כלליים, תעודת גננת (לבני גיל לידה עד 6) ותעודת הוראה בכיתות א'-ב' (לסטודנטים המעוניינים בכך). בוגרי התכנית משתלבים בעבודה במגוון רחב של מסגרות חינוכיות או קהילתיות, כגון: מעונות יום, גנים פרטיים, גני טרום-חובה וחובה, כיתות א'-ב' בבית הספר היסודי.

קורסים לדוגמה מתוך התכנית

 • הילד בגיל הגן: התפתחות, חינוך וטיפוח
 • ניצני רב אוריינות
 • הבעה ויצירה
 • כשירות חברתית
 • משחק ומשחקיות
 • התפתחות מושגים מרחביים
 • עבודה עם הורים: היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים
 • המעבר מהגן לכיתה א': היבטים מערכתיים ופסיכולוגיים
 • ז'נרים בספרות ילדים לגיל הרך
 
 

תכנית לבית הספר היסודי

התכנית מיועדת להכשיר מחנכים ומורים מקצועיים לבני גיל הילדות בכיתות א'-ו' של בית הספר היסודי. תכנית הלימודים מאפשרת לסטודנטים להתמחות בהוראה של תחום דעת נבחר בשילוב לימודים המתמקדים בגיל הילדות, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שילוב אמנויות ותקשוב בהוראה, התמודדות עם מצבי משבר ולחץ, ילדים בסיכון ועוד.
התכנית עשירה בתכנים בתחום הדעת שהסטודנט בחר להתמחות בו, וכן בתכנים ערכיים, חברתיים ורגשיים. כמו כן, מודגש השילוב בין תחומי הידע הנדרשים מבוגרים המכשירים עצמם להוראה לגיל הילדות ובין התנסותם בהוראה.
דוגמאות מספר לחלק מן התכנים הנלמדים: תהליכי חינוך והתחנכות, מאפייני לומדים ותהליכים פסיכולוגיים, למידה בהקשרים חברתיים; פיתוח כישורי הוראה-למידה והערכה בכיתה הטרוגנית; ידע על התפתחות ועל שימוש בשפה; ידע על מערכת החינוך, מדיניותה ותכניות לימודים; ידע בתחום דעת הנלמד במסגרת ההתמחות – באחד מן המקצועות הבאים: מתמטיקה, ספרות, תנ"ך, טבע ואנגלית.

תחומי ההתמחות בבית הספר היסודי
התמחות בהוראת המתמטיקה, התמחות בהוראת הספרות, התמחות בהוראת טבע ומדעים, התמחות בהוראת תנ"ך, התמחות בהוראת אנגלית.
* למועמדים המבקשים להתמחות באנגלית ישנה'תכנית רב-גילית להכשרת מורים להוראת האנגלית'

מלגות
בשנים האחרונות מורגש מחסור במורים לבית הספר היסודי בכל התחומים. הלומדים בתכנית לבית הספר היסודי זכאים למלגת לימודים בשיעור של  כ-75% משכר הלימוד לאורך כל שנות הלימודים (בכפוף להנחיות  משרד החינוך). המלגה הנה מלגה מותנית: על מקבלי המלגה לעבוד במערכת החינוך שנה על כל שנה שבה מקבלים מלגה.

השתלבות תעסוקתית
הלימודים בתכנית מקנים תואר ראשון בהוראה (B.Ed.) – בהתמחות הנבחרת ובלימודים כלליים ותעודת הוראה לבית הספר היסודי. בשנים האחרונות, עקב המחסור הכבד במורים בבתי הספר היסודיים בכלל ובכיתות א'-ב' בפרט, הפך מקצוע זה למקצוע נדרש המאפשר השתלבות תעסוקתית מיד בתום הלימודים. 

קורסים לדוגמה מתוך התכנית

 • היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך.
 • תהליכי קריאה וכתיבה.
 • גישות ותפיסות של ערך השונות בכיתה ההטרוגנית.
 • הקבוצה כמערכת חברתית.
 • אוכלוסיות בחינוך המיוחד.
 • התמודדות עם מצבי משבר.
 • שילוב אמנויות בחינוך.
 • עבודה עם הורים.
 • קורסים נוספים בתחום ההתמחות (ראו פרק 'התמחויות' בחוברת זו).
 
 

תכנית לבית הספר העל-יסודי

התכנית מיועדת להכשרת מחנכים ומורים מקצועיים לגיל הנעורים בכיתות ז'-י' של בית הספר העל-יסודי. התכנית מבקשת להכשיר מחנכים מומחים בתחום הדעת האקדמי המבטאים רגישות אתית וחברתית; מחנכים, שיהיו מעורבים חברתית בחיי בית הספר ובקהילה ושישכילו להכין את תלמידיהם להשתתפות פעילה ושוויונית בחברה דמוקרטית. התכנית עשירה בתכנים דיסציפלינריים, ערכיים וחברתיים ומדגישה את פיתוח הידע והחשיבה בתחום הדעת, פיתוח יכולות אקדמיות ומיומנויות דידקטיות ומתודיות של הסטודנטים. בשנה ב' של התכנית יושם דגש על לימודים תחום התקשוב ויוצע מקבץ קורסים שיתמקד בשילוב טכנולוגיות מידע מתקדמות בהוראה בתחומי הדעת השונים בהלימה לעולם ההתנסויות של התלמידים.

תחומי ההתמחות בבית הספר העל-יסודי
תכנית ההתמחות מוצעת במבנה חד-חוגי (בהיקף שבין 56-51 ש"ש) במדעים, במתמטיקה-מחשבים ובהוראת האנגלית במסלול רב-גילי. התמחות במבנה דו-חוגי מוצעת בתחומי ההומניסטיקה בשני תחומי דעת (בהיקף 26 ש"ש כל אחד) מהמוצעים לבחירה: ספרות עברית וכללית, תנ"ך ולשון עברית. 

מלגות
בשנים האחרונות מורגש מחסור במורים לבית הספר העל-יסודי בתחומים מועדפים. הלומדים בתכנית זכאים למלגת לימודים בשיעור של כ-75% משכר הלימוד לאורך כל שנות הלימודים (בכפוף להנחיות משרד החינוך). המלגה הנה מלגה מותנית. על מקבלי המלגה לעבוד במערכת החינוך שנה על כל שנה שבה מקבלים מלגה.

השתלבות תעסוקתית
הלימודים בתכנית מקנים תואר ראשון בהוראה (B.Ed.) בהתמחות הנבחרת ותעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי.
בשנים האחרונות מקצוע ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים הוא מקצוע נדרש מאוד עקב המחסור ההולך וגובר במורים במערכת החינוך. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בהוראה בחטיבות עליונות – שש שנתיות –בחטיבות הביניים (ז'-ט') או בכיתות העליונות בבתי ספר שְׁמוֹנָה שְׁנָתִיִּים (א'-ח').

קורסים לדוגמה מתוך התכנית

 • היבטים פסיכולוגיים, סוציולוגיים ופילוסופיים בעבודת המחנך.
 • רכישות מאוחרות של שפה בבית הספר העל-יסודי.
 • התפתחות הילד והמתבגר.
 • אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (התמקדות בהפרעות קשב וריכוז.
 • תיאוריות למידה ותכנון לימודים.
 • משמעת בכיתה.
 • הקבוצה כמערכת חברתית.
 • המורה כמעריך.
 • ניהול כיתה ו ארגון מערכות למידה.
 • קורסים נוספים בתחום ההתמחות (ראו פרק 'התמחויות' בחוברת זו).
 
 

תכנית רב-גילית להוראת האנגלית כשפה זרה

'תכנית רב-גילית להוראת האנגלית' מיועדת להכשיר מורים ומחנכים להוראת האנגלית כשפה זרה בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים. התכנית הרב-גילית להוראת האנגלית מאפשרת להגביר את תפיסת הרצף, משלב הרכישה הראשונית של השפה לשלב של מומחיות בשפה, תוך התנסות בהוראה במסגרת הוראה בבית הספר היסודי והעל-יסודי. נוסף על כך, התכנית מאפשרת  פיתוח של ידע וכישורים להתמודדות עם אוכלוסיות לומדים בכיתה ההטרוגנית, ובכלל זאת הוראת שפה זרה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, תוך העמקת הידע של הסטודנטים בתחום הדעת והדגשת איכות השליטה שלהם בשפה האנגלית.

מלבד לימודי חינוך וחובה הנלמדים בשפה העברית, נלמדים שאר הקורסים בשפה האנגלית בחוג להוראת האנגלית בהיקף של 52 ש"ש.
תכנית החוג היא רב-תחומית, והיא מורכבת מארבעה תחומים מרכזיים המלווים בלימודי יומנה לאורך ארבע שנות ההכשרה: 
לימוד אנגלית כשפה זרה (TEFL), בלשנות ומחקר לשוני, ספרות, תרבות וקולנוע, לקויי למידה (EFL / LD).

השתלבות תעסוקתית
הלימודים בתכנית מקנים תואר ראשון בהוראה (B.Ed.) בהתמחות באנגלית ותעודת הוראה רב-גילית (יסודי ועל-יסודי). עקב המחסור במורים להוראת האנגלית בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים צפויה לבוגרים השתלבות מיידית במערכת החינוך. 

 • קורסים לדוגמה מתוך התכנית
 • היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך
 • רכישות מאוחרות של שפה בבית הספר העל-יסודי
 • גישות ותפיסות של ערך השונות בכיתה ההטרוגנית
 • הקבוצה כמערכת חברתית
 • ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 • ניהול כיתה ומערכות חינוכיות
 • Approaches and Methods in  Language Teachin
 • Literature in Primary School
 • Literacy and Learning Disabilities 
 •  Basic Principles in Assessment
 • Discourse Analysis of Cinematic Language
 
 

תכנית לחינוך מוזיקלי

המדרשה למוזיקה – 'בית הספר לחינוך מוזיקלי' במכללת לוינסקי לחינוך מהווה מסגרת ייחודית בארץ להכשרת מורים למוזיקה. בוגרי התכנית, שעמדו בכל דרישותיה, זכאים לתואר ראשון בחינוך מוזיקלי ולתעודת הוראה רב-גילאית במוזיקה.
הלימודים בתכנית מתאפיינים בדרכי למידה מגוונות: הרצאות, סדנאות, הדרכה אישית, לימוד בקבוצות קטנות, השתתפות באירועים מוזיקליים והתנסות בהוראה במסגרות חינוכיות.
המסגרת הכללית, האווירה, ההווי החברתי ותכניות הלימודים המגוונות, שמקפידים בהן על רמה אקדמית ומוזיקלית גבוהות, מאפשרים לסטודנטים לימוד מהנה וצמיחה אישית ומקצועית.

אודות הלימודים
תכנית הלימודים משלבת בין התחומים הבאים:
מיומנויות יסוד במוזיקה ומיומנויות ביצוע: חטיבת מקצועות המכשירה מוזיקאים השולטים בשפות מוזיקליות מגוונות.
לימודי מוזיקה עיוניים: חטיבת קורסים הפורשת יריעה רחבה של מוזיקה מסוגים שונים, תקופות שונות ותרבויות מרחבי העולם.
לימודי חינוך מוזיקלי: חטיבת קורסים המאפשרת היכרות עם מגוון דרכים, גישות ואסטרטגיות הוראה-למידה של המוזיקה, המדגישים את מאפייני החשיבה וההתפתחות המוזיקלית בגילים השונים.
התנסות בהוראה: ההתנסות בהוראה מאפשרת לסטודנטים לשלב בין הידע בתחום הדעת של המוזיקה והידע הדידקטי בהוראת המוזיקה; הסטודנטים מעורבים בתהליכי הוראה-למידה מוזיקלית בגן, בבית הספר היסודי ובמגמות למוזיקה בבתי הספר התיכוניים. 
במסגרת הלימודים הארבע-שנתיים, ניתנת לסטודנטים אפשרות להתמקד בתחום ידע מוזיקלי, כגון ריתמיקה, ניצוח מקהלה, הוראת הכלי ועוד.

השתלבות תעסוקתית
תכנית ההכשרה מאפשרת לבוגרים לפתח קריירה בתחום החינוך המוזיקלי: הוראה, הנחיה, הדרכה וליווי אישי וקבוצתי של תלמידים בפרויקטים מוזיקליים שונים.
הסטודנטים רוכשים במהלך לימודיהם מיומנויות מעשיות המאפשרות להם לעסוק בהוראת המוזיקה בכל הגילים, להשתלב במסגרות פורמליות ומשלימות ולהוביל יוזמות מוזיקליות קהילתיות במגוון תחומים. ההתנסות בתחומים מגוונים אלה מובנית בתכנית הלימודים מראשיתה.

מכינת קיץ
מועמדים בעלי פוטנציאל ונתונים אישיים מתאימים, אשר עדיין לא הגיעו לרמת הידע הנדרשת לתחילת הלימודים במדרשה, יופנו למכינת קיץ  בת ארבעה שבועות שבמהלכה ישלימו את החסר.

קורסים לדוגמה מתוך התכנית:
סוגיות עכשוויות בחינוך מוזיקלי, דרכי הוראה והתנסות בהוראת המוזיקה בגני ילדים, בבית הספר היסודי ובתיכון,
נגינה בכלי ראשי ובכלי משני, פיתוח קול, מ ק ה ל ה, הרכבי ביצוע, ניצוח על מקהלות, פיתוח שמיעה
ק ו מ פ ו ז י צ י ה, א ל ת ו ר, ת נ ו ע ה,   ר י ת מ י ק ה, הרמוניה - מבנים ותהליכים, תולדות המוזיקה, ספרות המוזיקה, מוזיקת עולם,
פופ ורוק, יצירת מוזיקה בסביבה טכנולוגית.

במסגרת תוכנית התואר הראשון ותעודת הוראה פועלות מספר תוכניות הכשרה נוספות:

 • תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) ותעודת הוראה בת שלוש שנים למצוינים בהוראה ולמצוינים במוזיקה. התוכנית מעניקה מלגות לזכאים.
 • תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) ותעודת הוראה משותפת למכללת לוינסקי ולבית ספר רימון למוזיקה עכשווית.
 • תוכנית לימודים לתואר ראשון ותעודת הוראה בקהילה החרדית מתקיימת במסגרת הקונסרבטוריון רון-שולמית בירושלים.
 • תוכניות לימודים להשלמות לתואר ראשון למורים מוסמכים ובכירים שמלמדים בפועל.
 • תוכניות לימודים לתעודת הוראה לאקדמאים בעלי תואר במוזיקה, ולאקדמאים בעלי תואר במקצועות אחרים.
 • סטודנטים הלומדים במוסדות מוזיקליים על-תיכוניים יכולים להשתלב בתוכניות המדרשה למוזיקה ולקבל הכרה על לימודים קודמים בהתאם למקובל.