המכללה האקדמית אחוה ביה"ס לחינוך
***
 
 
יום פתוח במכללה האקדמית אחוה
9.7
 
 
***
 
 
 

שירותים לסטודנט - המכללה האקדמית אחוה - ביה"ס לחינוך

 
  שירותי מחשוב
  • שירות ומידע לסטודנט באמצעות האינטרנט: אתרי קורסים ומידע לימודי, עריכת תוכנית לימודים, מערכת   שעות, ציונים, הודעות ושינויים, טפסים מקוונים לקבלת שירות ועוד.
  • שמוש במאגרי מידע ותוכנות לימודיות מהבית (כרוך בתשלום).
  • שירות הודעות sms לסטודנט (כרוך בתשלום).