ביה"ס לחינוך - המכללה האקדמית בית ברל

 
על ביה"ס לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

ביה"ס לחינוך במכללה האקדמית בית ברל הוא בעל תפיסת עולם לפיה החינוך כולל הכשרה להוראה ולתפקידים בבית הספר ומחוצה לו, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. החינוך הוא תהליך מתמשך לאורך כל החיים ונגיש לכל. ביה"ס לחינוך רואה במצוינות אקדמית אמצעי לפיתוח פרופסיונלי של בעלי תפקידים במערכת החינוך ופועל למימושה.

בצד ההכשרה להוראה ולימודים בתחומי דעת אקדמיים שונים פועל ביה"ס להקניית ערכים אוניברסאליים ולאומיים. בביה"ס סגל אקדמי בעל מוניטין מקצועי ומחקרי, והוא מקיים שיתופי פעולה עם מוסדות חינוך בקהילה כדי לאפשר שילוב אינטנסיבי בין לימודים עיוניים להתנסות מעשית בהוראה בעבודה ובקהילה. כמו כן, מעניק ביה"ס תמיכה וחניכה אישית מסגל המכללה למימוש הפוטנציאל המלא של הסטודנטים.

 

מסלולי  הלימוד שלנו:
 • עובדי הוראה לתואר B.Ed
 • תואר B.Ed  בחינוך + תעודת הוראה – המסלול לבית הספר היסודי (א-ו)
 • תואר B.Ed  בחינוך + תעודת הוראה – המסלול לבית הספר העל יסודי (ז-י)
 • תואר B.Ed  בחינוך + תעודת הוראה – המסלול לאנגלית
 • תואר B.Ed  בחינוך + תעודת הוראה – המסלול לגיל הרך וכיתות א-ב
 • תואר B.Ed  בחינוך + תעודת הוראה – המסלול לחינוך מיוחד
 • תואר B.Ed  בחינוך + תעודת עובד חינוך בקהילה – המסלול לחינוך בלתי פורמלי
 • תואר B.Ed  בחינוך + תעודת עובד חינוך  – המסלול לטיפול וקידום נוער
 • תכנית להכשרת מנהלי בתי ספר
 • תכנית להכשרת אקדמאים להוראה
 • תכנית מואצת מצוינים בהוראה
 • ייעוץ חינוכי – לתואר M.Ed
 • הערכה ותכנון לימודים- לתואר  MEd