המרכז ללימודים קדם אקדמיים, אוניברסיטת בן גוריון

מיקום גיאוגרפי - מכינה אוניברסיטאית אונ' בן-גוריון

 
המרכז ללימודים קדם אקדמיים, אוניברסיטת בן גוריון

רח' וולפסון 4, קרית טוביהו, באר שבע