המרכז ללימודים קדם אקדמיים, אוניברסיטת בן גוריון

מידע כללי - מכינה אוניברסיטאית אונ' בן-גוריון

 
מכינה קדם אקדמית, אוניברסיטת בן גוריון, מהווה מסגרת לימודים למועמדים, הרוצים ללמוד באוניברסיטה וזקוקים להכשרה משלימה. המכינה מסייעת לגשר על הפערים ולהשתלב בלימודים האקדמאיים.

מסגרת הלימודים באוניברסיטת בן גוריון, מכינה קדם אקדמית, תומכת, מכוונת לתחום האקדמי, ומקנה ידע ומיומנויות למידה.

ייפתחו כיתות הכנה מיוחדות לקראת הלימודים באוניברסיטת בן גוריון המותאמות לפקולטות: מדעי ההנדסה, מדעי הטבע ומדעי הרוח והחברה.

וועדות הקבלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב זוקפות לזכות התלמיד את ההישגים במכינה במידה והישגים אלה טובים מציוני הבגרות.

סיוע כלכלי בשכר לימוד ומלגות קיום יוענקו לזכאים בהתאם לקריטריונים הנהוגים ע"י היחידה להכוונת חיילים משוחררים והאגודה לקידום החינוך.

המכינה היא הדרך הנכונה לאוניברסיטה!

 
 
מקצועות הלימוד, המכינה האוניברסיטאית אוניברסיטת בן גוריון
 
לימודי מכינות ייעודיות