חיפושים נפוצים: 

לימודי תואר ראשון - המסלול האקדמי, המכללה למינהל

המסלול האקדמי המכללה למינהל

 
לימודי מחשבים
המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשל"צ
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

מדעי המחשב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי המחשב - לימודי ערב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי שיווק, משאבי אנוש
המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשל"צ
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

ניהול משאבי אנוש – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

שיווק – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

שיווק וטכנולוגיות מידע - לימודי ערב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי עיצוב
המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשל"צ
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

עיצוב פנים – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי כלכלה, חשבונאות
המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשל"צ
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

חשבונאות – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חשבונאות - לימודי ערב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

כלכלה וניהול – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

כלכלה וניהול - לימודי ערב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

תקשורת וניהול – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי עסקים, מימון
המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשל"צ
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

ניהול מערכות מידע – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מימון – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מינהל עסקים - לימודי יום/ערב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מינהל עסקים - למנהלים – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי תואר ראשון חד חוגי
המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשל"צ
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

מדעי ההתנהגות - למידה התנסותית – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי ההתנהגות - ניהול – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי ההתנהגות - ניהול - לימודי ערב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי ההתנהגות - קרימינולוגיה – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי ההתנהגות - תקשורת – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

משפטים – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

משפטים - לאקדמאים - לימודי יום/ערב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
תכניות לימוד משולבות (דו חוגי)
המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשל"צ
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

משפטים וחשבונאות - תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

משפטים וכלכלה – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

משפטים ותקשורת – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
כל מסלולי הלימוד במסלול האקדמי, המכללה למינהל
 
המסלול האקדמי, המכללה למינהל בראשל"צ
לימודי תואר ראשון במחשבים, מערכות מידע, משפטים, התנהגות, קרמינולוגיה, ניהול, עסקים, כלכלה, חשבונאות, עיצוב פנים. לימודי תואר שני במשפטים, פסיכולוגיה, עסקים, מימון, שיווק, משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, לימודי משפחה. לימודי מכינות ייחודיות לעיצוב פנים.