חיפושים נפוצים: 
המכללה האקדמית הדסה, ירושלים
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

מלגות - המכללה האקדמית הדסה, ירושלים

המכללה האקדמית הדסה - מלגות לסטודנטים חדשים
לשנה"ל תשע"ד

מלגות הצטיינות
מלגות הצטיינות בגובה 4000 ₪ יוענקו לסטודנטים חדשים בעלי הישגים לימודיים גבוהים קודמים העומדים בתנאים הבאים:
בחוג להפרעות בתקשורת - לבעלי ציון מתאם של 710 ומעלה.
בחוגים: מדעי האופטומטריה, מדעי בריאות הסביבה, מדעי המעבדה הרפואית, ביוטכנולוגיה, ניהול ארגוני שירות ומדעי המחשב - לבעלי ציון מתאם של 650 ומעלה.
בחוג לעיצוב תעשייתי מכליל - לבעלי ממוצע ציוני בגרות של 100 ומעלה + ציון 8 ומעלה במבחן הסטודיו.
בחוג לתקשורת צילומית - לבעלי ציון מתאם של 600 ומעלה + ציון משוקלל של 85 ומעלה הניתן לתרגיל הצילום, תיק עבודות וחיבור אישי.
קבלת המלגה אינה מותנית במצבו הכלכלי של הסטודנט או בקבלת מלגה ממקור אחר, אינה מונעת קבלה של מלגה אחרת מהמכללה (בהתאם לעמידה בקריטריונים של המלגה) ואינה מחייבת פעילות בקהילה.

 מלגות סיוע
מלגות סיוע על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים המתעדכנים מידי שנה. קיימות מספר תכניות סיוע. גובה המלגה משתנה בין תכנית לתכנית ועשוי להגיע עד לסכום של 6000 ₪ לשנה"ל תשע"ד. סטודנטים המקבלים מלגת סיוע מחוייבים בפעילות חברתית בקהילה. 

מלגת בריאות
המכללה האקדמית הדסה מעניקה מלגות לסטודנטים עם בעיות בריאות כרוניות. הנחיות ישלחו לסטודנטים בתחילת שנה"ל תשע"ד.
מקבלי המלגה מחוייבים בפעילות חברתית בקהילה.

מלגת "מעל ומעבר"
מלגה בגובה 5000 ₪ לסטודנטים תוענק למשתתפים בתוכנית המצטיינים של המכללה - "מעל ומעבר"- .
מקבלי המלגות מחוייבים בפעילות חברתית בקהילה, לצד השתתפות פעילה בתכנית.

מלגות לבני עובדי הדסה
המכללה האקדמית הדסה מעניקה מלגות בגובה חצי שכ"ל לבני עובדי בי"ח "הדסה". זכאים למלגה סטודנטים שאינם מקבלים מימון שכ"ל ממקור אחר.

 מלגות הרשמה לתואר שני
מלגות בהיקף של חצי שכר לימוד למתקבלים לתואר שני בחוגים מדעי הראיה והאופטומטריה, הפרעות בתקשורת ומדעי המחשב העומדים בתנאי הסף הבאים:
בחוג למדעי הראיה והאופטומטריה (שהתחילו את לימודי התואר ב- 26.2.13) - לבעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 85 ומעלה.
בחוג להפרעות בתקשורת (יתחילו את לימודיהם באוקטובר 2013) – לבעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 85 ומעלה.
בחוג למדעי המחשב (יתחילו את לימודיהם באוקטובר 2013) – לבעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 82 ומעלה.
קבלת המלגה אינה מותנית במצבו הכלכלי של הסטודנט או בקבלת מלגה ממקור אחר ואינה מחייבת פעילות בקהילה.
מקבלי מלגה זו אינם זכאים למלגות סיוע (אלא במקרים חריגים באישור ועדת מלגות).
העומדים בתנאי המלגה יקבלו הודעה על זכאותם למלגה במכתב הקבלה למכללה.

מלגות לחיילים משוחררים*
החזר של שכר לימוד בשנת הלימודים הראשונה לזכאים עפ"י חוק לקליטת חיילים משוחררים.
לפרטים: הקרן והיחידה לחיילים משוחררים

מלגות פר"ח*
פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנט במלגה בגובה של עד 5200 ₪.
סטודנטים שיחנכו במסגרת פר"ח וגם יקבלו מלגת סיוע מהמכללה יהיו פטורים מביצוע שעות הפעילות של המכללה בקהילה (בהתאם לתקנון המלגות).
למעלה

 מלגות סחל"ב*
סחל"ב היא תכנית ליישום חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום ארוך התשס"א, במסגרתה יקבל הסטודנט מלגה בגובה 60% משכר הלימוד בתמורה להשתלבות בפעילות חינוכית בבית ספר יסודי או בגן ילדים

מלגות מפעל הפיס*
מפעל הפיס מעניק מלגות לסטודנטים המשתייכים לאחת הקבוצות הבאות:
- סטודנטים חיילים משוחררים, לוחמים ותומכי לחימה
- סטודנטים מהאוכלוסיה הערבית.
- סטודנטים מהאוכלוסיה הכללית, מסיימי 24 חודשי שירות לאומי ושירות אזרחי.
המלגה בגובה 10,000 ₪ (חד שנתית, או לכל התואר – תלוי בסוג המלגה) ומחייבת פעילות בקהילה.

מלגות לעולים חדשים*
מימון לימודים לעולים חדשים בהתאם לכללי הזכאות של המינהל לסטודנטים עולים.

מלגות אימפקט*
קרן אימפקט מעניקה מלגות לחיילים וחיילות משוחררים העומדים בקריטריונים הבאים:
- לוחמים או תומכי לחימה, עד דרגת סרן (כולל), עד 3 שנים בקבע.
- שירות צבאי מלא ותקין.
- ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית.
- תחילת לימודים תוך 4 שנים משנת השחרור מצה"ל.
- לימודים לתואר ראשון בהיקף מלא.
המלגה בגובה 4000$ לכל אחת משנות לימודי התואר, ומחייבת פעילות בקהילה.

מלגות קרן הישג*
קרן הישג מעניקה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כ"חיילים בודדים" בצה"ל.
המלגה כוללת מימון שכר לימוד לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות (עד 30,000 ₪ לכל שנת לימודים).
הסטודנטים המקבלים את מלגת קרן הישג מחויבים בתרומה לקהילה.

 מלגות קרן אייסף*
"אייסף-הקרן הבינלאומית לחינוך", הינה קרן מלגות פרטית מהוותיקות בישראל למען צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות בחינוך בחברה הישראלית באמצעות הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה.
אוכלוסיית היעד העיקרית, בה רואה אייסף את המפתח להגשמת חזונה, הינם סטודנטים יוצאי צבא / שירות לאומי, המגיעים מהפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל בעלי פוטנציאל למצוינות אישית, להצלחה אקדמית ובעלי רקע ועניין במעורבות חברתית.
החברות בתוכנית אייסף כוללת: מלגה גבוהה בשיתוף המכללה האקדמית הדסה, ליווי אישי ואקדמי, השתתפות בתוכנית למחויבות חברתית ומנהיגות הכוללת 13 מפגשים במהלך השנה (בימי שישי), השתתפות בפעילות חינוכית-קהילתית בהיקף של 4 שעות שבועיות.
תהליך הקבלה לחברות בתוכנית אייסף מותנה במילוי טפסים אישיים, סדנת מיון וראיון אישי. סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לחברות בתוכנית אייסף מתבקשים למלא טפסי מועמדות באתר אייסף.

מלגות קרן גרוס*
קרן גרוס מעניקה מלגות בגובה של עד 5500 ₪ לחיילים משוחררים (כולל שירות לאומי) אשר עונים על הקריטריונים של הקרן ושל תוכניות הסיוע המוצעות.
הסטודנטים המקבלים את מלגת קרן גרוס מחויבים בתרומה לקהילה.

מלגות משרד החינוך*
מלגה מטעם משרד החינוך לסטודנטים בעלי מעמד של תושבי קבע בישראל, הלומדים לתואר ראשון. הגשת מועמדות למלגה (במהלך סמסטר א' תשע"ד) באמצעות טפסים אותם ניתן יהיה לרכוש במודיעין המכללה.
הודעה בעניין תשלח במערכת המידע במהלך סמסטר א תשע"ד, כשיגיעו הטפסים.
 
מלגת נשים
המכללה האקדמית הדסה מעודדת הצטרפות נשים לתחום מדעי המחשב ומעניקה מלגה בסך 2,500 ₪ לנרשמות ללימודי תואר שני במדעי המחשב. 
● המלגה אינה תלויה בציון 
● אפשרות לכפל מלגות 
 
היקף המלגות מותנה ו/או יחסי להיקף הלימודים
במהלך שנת הלימודים יעודכנו הסטודנטים לגבי מלגות נוספות, אם וכאשר תהיינה.
הודעה על כך תועבר באמצעות מערכת המידע האישי.
 *המידע ניתן כשירות לסטודנטים. אין למכללה אחריות על הפרסומים באתרים השונים ועל המלגות עצמן.