HIT מכון טכנולוגי חולון, מכינה קד"א
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

מידע כללי - HIT המכון הטכנולוגי חולון, מכינה קד"א

 
המכינה הקדם-אקדמית של HIT המכון הטכנולוגי חולון פועלת בסיוע ובפיקוחם של האגודה לקידום החינוך במשרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

המכינה הקדם-אקדמית של HIT המכון הטכנולוגי חולון מיועדת לתלמידים אשר מעוניינים:  

  • לשפר ציוני בגרות או לשדרגם.
  • להשלים מקצועות חסרים על מנת להיות זכאים לתעודת בגרות מלאה.

הלימודים במכינה הקדם אקדמית של HIT המכון הטכנולוגי חולון, מתחילים בכל שנה בשני מועדים: 

  • סמסטר א' מתחיל בחודש ספטמבר ונמשך עד בחינות הבגרות במועד חורף (ינואר). 
  • סמסטר ב' מתחיל בחודש פברואר ונמשך עד בחינות הבגרות במועד קיץ (יוני).
    הקורסים השנתיים נמשכים מספטמבר עד יוני.
    ההרשמה נפתחת כחודשיים לפני כל מועד.
    פגישות יעוץ ללא תשלום או התחייבות, נקבעות למועמדים לפני ההחלטה על הרישום. לאחר הרישום והקבלה תקבע פגישת יעוץ נוספת שבה יוחלט על מסלול הלימוד ומערכת השעות האישית. מסלול הלימודים ומערכת השעות האישית יקבעו על פי מקצועות הלימוד ומספר השעות אותם בוחר התלמיד ללמוד בסמסטר. מידע על המסלול ותנאיו יימסר במהלך הייעוץ.

קורסי בגרות ללא תשלום, בהתאם לקריטריונים:
רוב התלמידים במכינה הקדם אקדמית  של HIT המכון הטכנולוגי חולון, נהנים ממלגות עד גובה שכר-הלימוד במימון המדינה ומשרד הביטחון (על פי קריטריונים).
תלמידים רבים מקבלים, נוסף על מלגת שכר הלימוד, גם מלגת קיום (על פי קריטריונים).
תלמידים, שאינם זכאים למלגה, יכולים להשתמש בדמי הפיקדון לתשלום שכר הלימוד.

למסיימי המכינה ב- HIT המכון הטכנולוגי חולון שהגיעו להישגים הנדרשים, תינתן עדיפות בקבלה ללימודים אקדמיים ב- HIT המכון הטכנולוגי חולון.