המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי - באר שבע

ימים פתוחים במכללת קיי

יום שישי  11/5/2018 בשעות 9:00-11:00

יום שישי 08/6/2018 בשעות 9:00-11:00

יום חמישי 19/7/2018 בשעות 17:00-19:00

מיועד לתואר שני M.ED , תואר ראשון B.ED 

הסבת אקדמאים להוראה , מכינה קד"א

לימודי תואר ראשון והוראה - מכללת קיי לחינוך

מכללת קיי

 
לימודי חינוך והוראה
מכללת קיי, באר שבע
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

גננות – תואר ראשון תעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

גננות למגזר הבדואי – תואר ראשון תעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

הוראת אמנות – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך בלתי פורמלי – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך גופני וספורט – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך לביה"ס היסודי - תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך לביה"ס היסודי למגזר הבדואי - תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך לביה"ס העל יסודי – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך - תכנית לגן – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך מיוחד – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

גאוגרפיה וסביבה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי הסבת אקדמאים להוראה
 מכללת קיי, באר שבע
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
 
כל מסלולי הלימוד במכללת קיי
 
לימודי תואר ראשון והוראה בחינוך והוראה, הסבת אקדמאים להוראה, לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי ובלמידה והוראה
 
לימודי מכינות קדם אקדמיות, מכינות ייעודיות, בגרויות