המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, מכינה קד"א

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, מכינה קד"א, באר-שבע