המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי

מיקום גיאוגרפי - מכללה אקדמית לחינוך לוינסקי

מכללת לוינסקי לחינוך
 
רח' שושנה פרסיץ' 15, תל אביב