האקדמית תל אביב-יפו

לימודי תואר ראשון באקדמית ת"א יפו

המכללה האקדמית תל אביב יפו 
לימודי מקצועות המחשב
האקדמית ת"א יפו
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

מדעי המחשב – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי המחשב בצירוף התמחות בתקשורת ואינטרנט (B.Sc.)– תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות (B.Sc.) – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי המחשב וכלכלה וניהול (B.A.)- תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי המחשב בצירוף חטיבה בניהול וכלכלה (B.Sc.)– תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי מדעי ההתנהגות
האקדמית ת"א יפו
 
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

מדעי ההתנהגות – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי ההתנהגות בצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חברה ופוליטיקה – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי כלכלה וניהול
האקדמית ת"א יפו
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

כלכלה וניהול – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

ניהול מערכות מידע – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

סיעוד – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

כלכלה וניהול בצירוף חטיבה בניהול ויזמות – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

כלכלה וניהול בצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

כלכלה וניהול בצירוף התמחות בשוק ההון – תואר ראשון

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף