חיפושים נפוצים: 
המכללה האקדמית נתניה
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

מלגות - המכללה האקדמית נתניה

המכללה האקדמית נתניה

 
 

מלגות - המכללה האקדמית נתניה

מדי שנה המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות לכלל הלומדים בה ואשר עונים על הקריטריונים שקבעה ועדת המלגות, בסך כולל של כשישה מליון ₪.
הערות:
1. לתשומת ליבכם, כמדי שנה נקבע סכום מלגה מקסימאלי.
2. בתחילת שנת הלימודים מופצת חוברת מלגות שמופקת ע"י התאחדות הסטודנטים הארצית ומחולקת ע"י אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית נתניה ובה מפורטות כל המלגות הרלוונטיות לתלמידי המכללה האקדמית נתניה.
• המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים. היות והכספים העומדים לרשות  המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום מכסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה. לאור האמור, אין כפל מגלות.
• כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על טופס "נוהלי כפל מלגות"
הערה: אין כפל מלגות
 
פירוט המלגות:
 
מלגות לנרשמים לביה"ס למדעי המחשב / מדעי המחשב והמתמטיקה / הנדסת תוכנה
 
מלגת הצטיינות מיוחדת – פטור מלא משכ"ל
מועמדים מצטיינים בעלי:
א. ממוצע בגרות משוקלל 105.
ב. פסיכומטרי 700 ומעלה.
ג. בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ומעלה.
ד. בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 90 ומעלה. ייהנו מפטור מלא משכר לימוד בכל אחת משלוש שנות הלימוד.

מלגת הצטיינות מיוחדת:
מועמדים המתקרבים לרמה אוניברסיטאית יקבלו מלגה בגובה 60% משכר הלימוד, לכל אחת משלוש שנות הלימוד. הקריטריונים:
1. ממוצע בגרות 100 ומעלה
2. פסיכומטרי 680 ומעלה
3. בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ומעלה
4. בגרות אנגלית 5 יחידות בציון 90 ומעלה.
 
מלגת סטודנטיות:
מועמדת שתתקבל ללימודים  במעמד מן המניין תקבל מלגה בגובה 40% משכר הלימוד לכל אחת משלוש שנות הלימוד.
מועמדת שתתקבל ללימודים במעמד על-תנאי תקבל מלגה בגובה 30% משכר הלימוד לכל אחת משלוש שנות הלימוד.

מלגת הצטיינות:
מועמדים מצטיינים יקבלו מלגה בגובה 25% משכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה. הקריטריונים:
1. ממוצע בגרות 94 ומעלה.
2. בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 85 ומעלה.
3. בגרות אנגלית 5 יחידות בציון 85 ומעלה.
הענקת מלגת המשך, תותנה בהצטיינות בשנה א'.
 
מלגות לנרשמים לתואר שני .M.A בתקשורת ובהתנהגות ארגונית 
מלגה בסך 3,000 ₪ לשנה א' לכל תלמיד שירשם עד לחודש אפריל יתקבל ויחל לימודיו בתוכנית .M.A במכללה.
המלגה מיועדת לסטודנטים שאינם נדרשים ללמוד קורסי השלמה.

 
מלגת סיוע על רקע סוציו אקונומי
טפסים לבקשת מלגת סיוע ניתן להוריד מאתר במכללה במועדים שיפורטו בתחילת שנה"ל, ע"ג לוחות המודעות. הערה: יינתן ניקוד מיוחד במתן מלגות לקצינים ולוחמים בצה"ל, וכן למי ששירת בשנה אקדמית מעל 15 יום.
 
סטודנטים בני העיר נתניה
מלגה מטעם המכללה בשיעור 7.5%. הקריטריונים המזכים במלגה נקבעים ע"י העירייה. קריטריון יסודי הוא להיות רשום במרשם האוכלוסין, ולגור בעיר נתניה לפחות ב – 5 השנים האחרונות.
 
שני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה 
הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה, זכאים למלגה בשיעור 5% לכל סטודנט.

פרויקט פר"ח
מידע ניתן לקבל ע"י פניה אל אגודת הסטודנטים במכללה, הרשמה לפרויקט במהלך חודש אוגוסט.
 
קרן רוטרי
לסטודנט המעוניין לתרום לקהילה תמורת מילגה מארגון רוטרי.
 
מלגת שטיינמץ – לקידום החינוך
מלגה בסך 8000 ₪ בשיתוף עם קרן אניאס ובני שטיינמץ המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי מצב כלכלי קשה במיוחד עפ"י הקריטריונים הנקבעים במכללה. מקבלי המלגה יידרשו לנדב 100 שעות שנתיות לפעילות חברתית  לחונכות וסיוע לימודי עפ"י הנחיות מנהלי קרן שטיינמץ.
 
מלגת ספורט
סטודנטים הרואים עצמם מתאימים לייצג את המכללה בענף ספורט כלשהו מוזמנים להצטרף לסגל הנבחרות.
 
IMPACT – פרויקט מלגות ללוחמי צה"ל 
המלגה מוענקת ללוחמים משוחררים, ע"ס מצב כלכלי. המלגה מיועדת לסייע לחייל המשוחרר (עד דרגת סגן) במימון שכר הלימוד, החל מתחילת הלימודים ועד סיומם (עד 4 שנות לימוד). גובה המלגה 4,000 $ לשנה.
סטודנט שימצא זכאי לקבלת מלגת IMPACT תוענק לו ע"י המכללה מלגה בסך 5,000 ₪.
 
קרן "הישג"
מוענקת בשיתוף האגודה למען החייל, לחיילים בודדים שסיימו את שרותם הצבאי. הקרן המעניקה מימון של שכר הלימוד וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.
סטודנט שימצא זכאי לקבלת מלגה מקרן "הישג" תוענק לו ע"י המכללה מלגה בסך כולל של כ-  5,000 ₪.
 
מלגות הצטיינות עבור הישגים משמעותיים בתום שנת הלימודים 
מידע ניתן לקבל ע"י פניה ישירה אל מזכירות החוג הרלוונטית.
 
מלגות לנרשמים לתואר שני .M.B.A במינהל עסקים
מלגה בסך 5,000 ₪ לתואר מנהל עסקים כולו לתלמיד בוגר המכללה שיתקבל לתוכנית ה - .M.B.A במכללה.
 
מלגה לבוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה 
בוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה  שיתקבלו ללימודים במסגרת האקדמית יזוכו במלגה בסך 2,500 ₪ עבור כל אחת משנות לימודיהם.
 
כיתת מצוינות
המכללה מקיימת פרויקט כיתת מצוינות לסטודנטים מצטיינים, ואשר במסגרתו הסטודנט משתלב החל משנת לימודיו השלישית בפרויקט בחברות מובילות במשק הרלוונטיות לתחום לימודיו, ואשר מממנת בשיתוף המכללה מלגת לימודים. לפרטים ניתן לפנות למזכירות החוג הרלוונטית.
 
פרויקט חונכות - ביה"ס למשפטים
סטודנטים מצטיינים בשנה הרביעית ללימודיהם, החונכים תלמידים משנה א', זכאים למלגה מטעם המכללה.
 
מועמדים מצטיינים
סטודנטים חדשים בתש"ע אשר ממוצע הבגרות שלהם 100 ומעלה וציונם בפסיכומטרי מעל 700 נקודות, יזכו במלגה בגובה מחצית שכר הלימוד בכל אחת משלוש שנות לימודי התואר.
 
הלוואות
לשם הסדרת הלוואות נוחות לשכר הלימוד נא לפנות למספר בנקים באמצעות סניפים בנתניה. טפסים של קרן ההלוואות ומלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מטעם משרד החינוך והתרבות ניתן לרכוש בחנות הספרים של המכללה. הלוואות אלה מוחזרות לאחר גמר הלימודים.