חיפושים נפוצים: 
אורות ישראל, המכללה האקדמית הדתית לחינוך - קמפוס אלקנה

מידע כללי - אורות ישראל, קמפוס אלקנה

מכללת אורות ישראל

מכללת אורות ישראל - קמפוס אלקנה:
תואר ראשון - לימודים לבנות בלבד
תואר שני - לימודים בהפרדה
 
 
מכללת אורות ישראל הינה מכללה אקדמית לחינוך אשר נוסדה כמוסד לימודי תורני אקדמי גבוה, אשר מטרתו להכשיר בוגרי בתי ספר תיכונים דתיים ואולפנות בני עקיבא לתפקידי חינוך והוראה ברמות השונות של מערכות החינוך בארץ.
סטודנטיות בוגרות מכללת אורות ישראל תהיינה הבונות של הדור החדש והמעצבות של  דמותו.
תוכנית הלימודים במכללת אורות ישראל – מכללה דתית אלקנה לחינוך, מתפרשת על פני 4 שנים שבסופן מוענק לסטודנטיות המסיימות תואר בחינוך  B.Ed ותעודת הוראה.
מכללת אורות ישראל – המכללה האקדמית לחינוך אלקנה משלבת לימודים אקדמיים עם לימודים תורניים ברמה גבוהה ביותר ובאוירה משפחתית חמה.
 
מכללת אורות ישראל לחינוך זכתה להכרה בקרב הציבור הממלכתי דתי בישראל כמכללה אקדמית לחינוך, המעמיקה בתכנים יהודיים, המקנה כלי הוראה מקצועיים ברמת המיומנות הגבוהה ביותר וכמספקת אווירת לימודים רצוייה התורמת לסטודנטים.
סטודנטיות בוגרות מכללת אורות ישראל הינן מבוקשות ביותר בתחום החינוך בשל הכשרה מקצועית גבוהה, תחושת השליחות הקיימת בהן  והדוגמה האישית המכבדת אותה הן מעבירות. פריסתן של בוגרות המכללה במוסדות החינוך השונים ברחבי הארץ מעידה על הכרה והוקרה של המערכת בתרומתן להם..
 
 
מקצועות הלימוד במכללת אורות ישראל, אלקנה
 
לימודי תואר ראשון והוראה (לבנות בלבד)
 
  
 
לימודי תואר ותעודת הוראה (לבנים בלבד)
 
 
לימודי תואר שני (לימודים בהפרדה)