חיפושים נפוצים: 
מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך - חיפה
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

מידע כללי - שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך

מכללת שאנן

מכללת שאנן לחינוך, נמנית עם המוסדות המרכזיים במדינה להכשרת מורות ומחנכות ומשרתת אוכלוסיה של סטודנטים מתל-אביב צפונה ועד רמת הגולן. בראשית שנה"ל תשס"ד עברה המכללה לקמפוס הקבע בקרית שמואל שבפאתי חיפה. המכללה רואה חשיבות רבה בביסוס והרחבה של הקשרים עם הקהילה ועם מוסדות החינוך באזור.
במכללת שאנן לחינוך, יש כיום שתי חטיבות: חטיבה להכשרת מורות דתיות של מכללת שאנן למערכת החינוך בישראל ומרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי. 
מטרת מכללת שאנן לחינוך היא לעצב אישיות מחנכת, בעלת השקפת עולם דתית לאומית ולהעניק לה השכלה גבוהה ורחבה, כשרים בתחום התמחותה וכלים מקצועיים המיועדים לחזק אותה בשליחותה החינוכית.
כל הסטודנטיות במכללת שאנן לחינוך, הלומדות בחטיבה להכשרת מורות חייבות ללמוד מקצוע התמחות אחד ביהדות בהיקף רחב ובהעמקה. הסטודנטיות במכללת שאנן נדרשות להקפיד על אורח חיים דתי: קיום מצוות שבין אדם לבוראו ומצוות שבין אדם לחברו, תוך מעורבות בונה ויוצרת במדינת ישראל.
מכללת שאנן מרחיבה בהתמדה את תחומי-ההתמחות בחטיבות השונות: בחטיבה להכשרת מורים נוספו תחומי התמחות במסלולים השונים, ובחטיבה ללימודי המשך מתרבים תחומי ההשתלמות ומתגוונים ייעודיהם: הסבות מקצועיות, לימודי תעודה בתחומים שונים, השלמה לתואר אקדמי בהוראה וכיו"ב.
המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי במכללה מקיים מערך לימודים מגוון לעובדי הוראה בפועל ובשנת שבתון. במסגרת המרכז לומדים מאות מורים ומורות מכל הזרמים – הממלכתי, הממלכתי דתי, החינוך העצמאי וחב"ד, במסלולים שונים ובקבוצות לימוד המיועדות לגננות ומורים בפועל.
הקורסים מוכרים ע"י קרנות ההשתלמות ועומדות בכל דרישותיהן. הלימודים מוכרים גם לצורך מענקי שעות וגמולי השתלמות עפ"י הנחיות משרד החינוך.
למכללת שאנן יש הכרה מלאה כמוסד אקדמי מהמועצה להשכלה גבוהה והיא מוסמכת להעניק תואר אקדמי .B.Ed. רוב הקורסים הניתנים במסגרת המרכז מוכרים לצורך קבלת התואר. כמו כן, מתקיימים לימודים לתואר אקדמי שני .M.Ed בחינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות ובהוראת מקרא בראי הפרשנות היהודית לדורותיה.
במכללה קיים גם מסלול ייחודי ונפרד לר"מים ומורים בכירים המעוניינים להשלים תואר אקדמי.
 
 
מקצועות הלימוד במכללת שאנן
 
לימודי תואר ראשון
 
 
לימודי תואר שני