חיפושים נפוצים: 
תלפיות, מכללה אקדמית ממ"ד לחינוך ולהוראה - חולון

מידע כללי - תלפיות, מכללה אקדמית לחינוך

מכללת תלפיות


מכללת תלפיות פועלת מתוך "אני מאמין" ששורשיו בהיסטוריה של החינוך במדינת ישראל והמשתנה הדינמי של הרוח והזמן. מתוך אמונה ביחודו של כל אדם, מציב הסגל האקדמי של מכללת תלפיות את הסטודנטית במרכז העשייה החינוכית, בהכשרתה למילוי השליחות והיעד הלאומי שנטלה על עצמה מכללת תלפיות עם פנייתה לחינוך והוראה.

מכללת תלפיות היא מוסד אקדמי המתנהל ברוח מסורת ישראל. המעניק תואר B.Ed ותעודת הוראה במגוון מסלולים ובהתמחויות
מסלולי לימוד במכללת תלפיות: הגיל הרך, החינוך המיוחד, ביה"ס היסודי והעל יסודי.
התמחויות במכללת תלפיות: ייעוץ בחינוך, ספרות ולשון, תנ"ך, תושב"ע, מדעים, מתמטיקה, אומנות, אנגלית, מחשבים בחינוך.

מזה כחמש שנים פועלת ליד מכללת תלפיות מדרשה תורנית לבנות -"מדרשת אביב". המדרשה מיועדת לבנות בוגרות שירות לאומי המעונינות בהרחבת עולמן האמוני-מחשבתי, ברוח הציונות הדתית ולאור משנתו של הראי"ה קוק זצ"ל.

בוגרות המדרשה המעונינות להמשיך לימודיהן במכללת תלפיות ולהכשיר עצמן, כמורות וכמחנכות בישראל,שמורה הזכות להכרה בלימודי המדרשה בתוך לימודי יהדות לצורך חישוב אקרדיטציה, למעונינות ניתן גם להמשיך ולשלב את לימודיהן במכללת תלפיות עם המשך לימודים במדרשה.
 
 
מקצועות הלימוד במכללת תלפיות, חולון
 
לימודי תואר ראשון והוראה
מכללת תלפיות
 
לימודי תעודת הוראה
מכללת תלפיות
 תעודת הוראה