המכינה האוניברסיטאית, אוניברסיטת תל אביב

מיקום גיאוגרפי - המכינה האוניברסיטאית, אוניברסיטת ת"א

המכינה האוניברסיטאית, אוניברסיטת ת"א
 
ת.ד. 39040, תל אביב 69978