המכינה האוניברסיטאית, אוניברסיטת תל אביב

מידע כללי - המכינה האוניברסיטאית, אוניברסיטת ת"א

המכינה של אוניברסיטת תל-אביב ידועה באיכות צוות ההוראה המנוסה שלה, בתכניות הלימודים האיכותיות וביכולתה המשמעותית לשפר את סיכויי התלמיד להתקבל ללימודים אקדמיים באוניברסיטה.

התכנית מכשירה מועמדים ללימודים אקדמיים ע"י פיתוח כשרי חשיבה, הקניית שיטות למידה, ביסוס והרחבת תחומי ידע - בהתאם למגמת הלימודים העתידה של התלמיד באוניברסיטה.

תוכנית הלימודים כוללת שני מסלולים : מסלול מדעי החברה והרוח, מסלול מדעי הטבע הכולל שני מסלולי משנה: המדעים המדויקים ומדעי החיים. המכינה מעניקה תעודה שהינה קבילה לאוניברסיטה. במכינה ניתן להשלים/לשפר בחינות בגרות באנגלית, מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי החברה, פוליטיקה חברה וכלכלה במזרח התיכון (עפ"י המסלול).

בבדיקת מועמדותך ללימודים באוניברסיטת תל-אביב, יתייחסו לממוצע הציונים הטוב מבין שתי התעודות שיהיו ברשותך: תעודת גמר המכינה או תעודת בגרות שנכללו בה ציוני הבגרות שקבלת במכינה, בצירוף הציון הפסיכומטרי.

תשלום שכר הלימוד
יינתנו מלגות שכר לימוד ומלגות קיום חודשיות לזכאים. חיילים משוחררים יוכלו לממש את כספי הפיקדון האישי שלהם. ישנה אפשרות לקבלת מעונות.

מועדי הרישום
פברואר עד יולי. לאחר מכן תערך הרשמה מאוחרת על סמך מקומות לימוד פנויים.

 
 
מקצועות הלימוד במכינה האוניברסיטאית, אוני' ת"א
 
לימודי מכינות