המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

מלגות - המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון

מכללת גבעת וושינגטון
מלגות סיוע במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

אודות הקרן/מלגה: תוכנית "מצוייני מכללה"
קריטריונים לקבלה: בעלי ציון משולב 600-624 ואינם נכללים במצוייני משה"ח.

אודות הקרן/מלגה: מלגת גוש קטיף
קריטריונים לקבלה: סטודנטים אשר פונו מגוש קטיף

אודות הקרן/מלגה: מעונות חינם
קריטריונים לקבלה: סטודנטים הלומדים במסלול יסודי בהתמחות במדעים.