חיפושים נפוצים: 
המכללה לחינוך גופני וספורט ע"ש זינמן בווינגייט
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

מלגות - המכללה האקדמית לחינוך גופני בווינגייט

מלגות סיוע המכללה לחינוך גופני בווינגייט
 
שם הקרן /מלגה: מלגת סיוע מקרן המלגות של המכללה בווינגיט ע"ש זינמן לחינוך גופני ולספורט
קריטריונים לקבלה: ע"ס רקע כלכלי ומצב סוציו אקונומי
מועד אחרון להגשת הבקשה: 1/12/2009
 
שם הקרן /מלגה: מלגת מצוינות בלימודים
קריטריונים לקבלה: ע"ס הקריטריונים המתפרסמים בתקנון המכללה באתר המכללה, נבחרים ע"ס ההישגים הלימודיים
חלוקת המלגות בטקס חנוכה במכללה
 
שם הקרן /מלגה: מלגת מצוינות בספורט
קריטריונים לקבלה: ע"ס הקריטריונים המתפרסמים בתקנון המכללה באתר המכללה, נבחרים ע"י ועדת הספורט
חלוקת המלגות בטקס חנוכה במכללה