מידע כללי - ביה"ס לסיעוד בני ציון ע"ש זיידה, חיפה

בית הספר לסיעוד ע"י בי"ח בני ציון מכשיר סטודנטים לתואר אחות מוסמכת בעלת ידע, מיומנויות ועמדות הנחוצים לעשייה סעודית כוללנית ויכולת הדרכה וחינוך בנושאי בריאות, בהתאם למגמות ולצרכים המשתנים של החברה בישראל ובעולם.
 
אני מאמין של בית הספר לסיעוד בני ציון
הסיעוד הוא דיסציפלינה דינאמית המתבססת על עשייה סיעודית קלינית, על הבנת האדם ועל הידע שנצבר ממחקר אשר מתאר או צופה התנהגות אנושית בהקשר של בריאות וחולי. עשייה סיעודית מקצועית מאופיינת בהתחייבות מדעת לייחודיותו של הפרט, ידע נרחב על האדם ותפקודו ועל הדרך המיומנת האנושית והאתית בה אפשר ליישם מידע וטכנולוגיה.
בית הספר לסיעוד בני ציון מאמין בחינוך של דור אחיות חדש, העונה על הדרישות הפורמליות של המדינה בהענקת הטיפול למטופלים ובד בבד בעל מודעות רבה להמשך התפתחותו המקצועית והאישית כולל לימודים אקדמיים. יש חשיבות רבה במתן מענה לדרישות משתנות של קהל המטופלים בעידן של טכנולוגיות מתפתחות ומערכות משתנות.
בעולם מתחוללים שינויים המשפיעים על הסיעוד מבחינת התמחויות שונות, טיפול במכשור, מחשוב ומחקר סיעודי.
בית הספר לסיעוד בני ציון שואף שאלו יבואו לידי ביטוי בחינוך הסטודנט.

מטרות בית הספר לסיעוד בני ציון
- להקנות חינוך בסיעוד לסטודנטים בעלי רקע חברתי ותרבותי שונה, שיהיו מסוגלים להעניק טיפול לאוכלוסיות מטופלים שונות ושיפגינו יכולת מנהיגות במצבים שונים.
- לספק סביבה נאותה בה יוכלו הסטודנטים ללמוד ולתרום לגוף הידע, העשייה והמחקר בסיעוד, קידום הסיעוד כפרופסיה ושיפור איכות הטיפול באמצעות השתלבות פעילה בעבודה בארגוני בריאות שונים.
- לפתח אחיות עם מיומנויות תקשורת להעצמת היכולת המקצועית.
- להכין אנשי מקצוע שיהיו אזרחי קהילה מועילים, בעלי תחושת מחויבות לקהילה ולחברה.
- לחנך את הסטודנט למודעות מדינית, חברתית, כלכלית ובריאותית, המודע לזכויות צרכני הבריאות  ואחריותו המקצועית.
- לפתח מודעות ואחריות לעדכון ידע והתפתחות אישית ומקצועית.

 
 
מקצועות הלימוד בביה"ס לסיעוד בני ציון
 
לימודי תעודה
בית הספר לסיעוד בני ציון