איתור תשתיות ונזילות מים בבריכות איך ? וכמה ?

תשתיות

אפשר לומר שאין כל בעיה לאתר תשתיות מתכתיות כאשר יודעים איפה הן מתחילות, או מסתיימות.מורכב יותר, הוא כאשר לא יודעים אם יש תשתיות בכלל או לא יודעים היכן הן מתחילות או מסתיימות.איתור תשתיות בשטח שלא יודעים דבר על קיומם נקרא "איתור עיוור".בסקר תשתיות ב"איתור עיוור" עוברים על פני השטח ומחפשים בשטח האיתור שוחות, מעברי כבלי חשמל ועוד.
אחרי כן, עוברים עם מכשיר איתור ומחפשים תגובות אלקטרומגנטיות למשהו ארוך כמו כבל חשמל, תקשורת או צינור מתכת.  בדרך כלל, מטרת האיתור העיוור היא לבדוק שטח חדש לקראת בניה או חפירה חדשה, כדי למצוא אם קיים משהו ארוך ומתכתי שלא ידוע עליו דבר. כאן מנצלים את הרעיונות של מיכאל פארדיי המפורסם.אם וכאשר נמצא קצה של תשתית תת קרקעית כל שהיא, אפשר לחבר לה את המשדר המאתר ולגלות את מסלול התשתית בצורה די מדויקת.

אנחנו גם מנצלים את העובדה שכל גוף מתכת הוא בעצם תחנת ממסר לתדרים הקיימים באוויר אותם אנחנו קולטים.

בכל מקרה כדאי לזכור, ששדות מגנטיים נוטים לעיוותים והפרעות שקשה להבין וגם לא מדובר על מדע מדויק.
לכן, כפי שכתוב בהוראות המאתר שלי: "איתור מוחלט מתבצע רק כאשר חושפים בזהירות את התשתית המדוברת שבאדמה". כך גם באיתורי רדאר תת קרקעי G.P.R המסוגל לאתר תשתיות על מתכתיות.בדרך כלל באיתור תשתיות קרקעיות מתכתיות הציוד הוא: מערכת משדר – מקלט/גלאי בעזרתו מאתרים את תוואי הכבל או הצינור ומסמנים על פני האדמה.בדרך כלל: לקראת איתור מסלול כבל או צינור עם משדר: מחברים משדר מיוחד המשמש לאיתור מיקום צינור או כבל הטמון באדמה לשני המקומות הבאים: לקצה אחד מקצוות הכבל או הצינור, את הקצה השני מחברים להארקה, לאדמה. 

השיטה האינדיאנית לאיתור תשתיות תת קרקעיות

אני לא שוכח כמובן את האנשים המחזיקים ענפי עץ או מוטות מתכת עגולים מכופפים בזויות.
איך משתמשים בזוויות הללו, בשיטה האינדיאנית?
מחזיקים בשתי הידיים את הזוויות הללו והולכים לאזור החיפוש, כאשר עוברים מעל צינור המים או הכבל החשמלי הזוויות אמורות להיפתח מעל הגוף אותו מחפשים.
מצחיק עד כמה אנשים רציניים מאמינים לפעמים בשטויות.

פרדיי אפשר לומר: המכשירים והציוד העוסק באיתור תשתיות מתכתיות מבוססים על אותם רעיונות שבזמנו גילה פרדיי.

רדאר חודר קרקעG.P.R
כיום אנו עדיין נתקלים בבעיות איתור תשתיות שאינן מתכתיות כמו: צנרת פלסטיק, צנרת אסבסט ואו בטון. עדיין אין לכך פתרון הנדסי יפה וזול מלבד שימוש ברדאר חודר קרקע.

ציוד לאיתור תשתיות קרקעיות בשיטות:

-גלאי שדות מגנטיים. אשר מאפשר לגלות תשתיות תת קרקעיות מתכתיות כמו צינורות מתכת כבלי חשמל וכל כבל ארוך המכיל פס מתכת עליו "מתלבש "השדה המגנטי אותו אנו מתארים.
– רדאר חודר קרקע GPR לתשתיות אל מתכתיות אשר מאפשר זיהוי צנרת מים מפלסטיק, בטון ואסבסט.

איתור תשתיות תת קרקעיות דורש הבנת עקרונות מגנטיים והבנת הרדאר חודר הקרקע. לכן אנו אומרים שלעבודה כזו דרושה מיומנות הפעלת הציוד וניסיון.

איתור נזילות מים בברכות שחיה

קיימים שני סוגים אופייניים של נזילות מים בברכות שחיה.

א. נזילה ובריחת מים מבעד סדקי הקירות ואו רצפת הברכה

ב. נזילת מים בצנרת המים שבין חדר מכונות והברכה עצמה.

על מנת לאבחן באיזו העלמות מים מדובר, כדאי ראשית לחשב או לדעת מהי רמת ההתאיידות הממוצעת בימי העלמות המים.

בדרך כלל מדובר על 1– 3 ס"מ ליום.

ראשית, כדאי לשים לב שלא מדובר על העלמות המים מתעלות הגלישה של ברכת השחייה.

לאחר שמצאתם כי קצב העלמות המים גדולה מכמות המים שהייתה אמורה להיעלם

בהתאיידות טבעית והבנתם שאכן מדובר על נזילת מים.

שיטה נהדרת לאיתור נזילת מים בבריכה

צריך לקבוע איזה סוג נזילת מים מדובר. מדובר על 2 אפשרויות:

א. נזילה ובריחת מים מבעד סדקי הקירות ואו רצפת הברכה.

ב. נזילת מים בצנרת המים שבין חדר מכונות והברכה עצמה.

כדאי לעצור את משאבת החזרת המים לברכה (משאבת הסירקולציה), כדיי לא לאפשר למים חדשים להיכנס, לעקוב ולראות לאיזה גובה חדש פני מי הברכה ירדו ויעצרו.

  1. האם גובה פני המים נעצרים במקום כלשהו שאינו קשור למיקום המתיזים ואו לפתח ריקון הברכה.
    כדאי לסמן את מיקום המים במספר מקומות בהיקף הברכה.
  2. האם גובה פני המים יעצרו בגובה מתיזי הסירקולציה (במבנה של מתיזים שעל הקירות).
  3. האם גובה פני המים יעצרו במתיזי ריצפת הברכה ואו בפתח ריקון הברכה.

במצב מס. 1. כדאי לבחון את אורך הקו המסומן ולחפש סדקים שגורמים להעלמות המים במקומות הללו.

כדאי לשים לב, כאשר גובה פני המים נעצר בגובה המתיזים אך המים נעלמים בין המתיזים לבין הקיר, זאת אומרת שזאת נזילות קירות ואו ריצפה,

על מנת להיות בטוחים, אפשר גם לפני עצירת המשאבות וירידת פני המים, לטפטף בעדינות צבע ולראות האם פסי הצבע נמשכים ומובלים לסדק הנזילה ונעלמים בתוך הקיר ואו ברצפה.

רבים נעזרים גם במיקרופון-מים (הידרו-פון) המוכנס למי הברכה והמחובר למגבר מיוחד. את המיקרופון מעבירים לאורך הקיר והמקומות החשודים, רחש נזילת המים
במעבר הנזילה נשמעים באזניות בעזרת מיקרופון זה.

במצב מס. 2. כנראה שהמים נעלמים בצנרת שבין חדר המכונות למתיזים.

את המקום המדויק של הנזילה בשטח שבין הברכה לחדר המכונות, אנחנו בתרמו-רום מאתרים בעזרת גז אשר מוחדר לצנרת הנ"ל. הגז יוצא דרך פתח הנזילה בצינור, עולה לפני השטח ואנו מאתרים את מיקומו המדויק בעזרת חיישן גז מיוחד.

במצב מס. 3. המצב במקצת שונה ממצב 2. שכן אם פני ריצפת הבריכה הם אלכסוניים ואם גובה פני המים נעצרים במקום אשר מעיד על גובה מיקום הנזילה, מידע זה עוזר לפעמים להבין היכן הנזילה ממוקמת.

באדיבות סטופליק איתור נזילות ואיתור תשתיות