ניהול נכסים

מה זה חברת ניהול נכסים ?

מה זה חברת ניהול נכסים ואחזקה?

זו חברה שמתחזקת את הבניין ודואגת לכל צרכיו, בתיאום נציגי הדיירים או במקומם. חברת הניהול אחראית לכל הרכוש המשותף בבניין, השטחים המשותפים, הציוד המשותף, והקופה המשותפת של דיירי הבניין.  למה חברת ניהול יותר יקרה מועד בית? חברת ניהול נכסים גובה סכומים גבוהים יותר כתשלומי ועד

להמשך קריאה >>