חיפושים נפוצים: 
המכללה האקדמית אחוה ביה"ס לחינוך

מלגות - המכללה האקדמית אחוה - ביה"ס לחינוך

מלגות - המכללה האקדמית אחווה

מלגות סיוע המכללה האקדמית אחווה
 
הלוואות מועדפות
 
א. אודות הקרן/מלגה: פטור חלקי משכר לימוד לסטודנטים הבוחרים ללמוד באמצעות הלוואה מותנית מועדפת ההופכת למענק: *במסלול להוראה בבתי ספר יסודיים *במסלול להוראת האנגלית *בחוג למדעים *בחוג למתמטיקה
קריטריונים לקבלה: עמידה בתנאי הקבלה הנדרשים
 
ב. אודות הקרן/מלגה: הלוואה שמעניק משרד החינוך לסטודנטים העומדים בקריטריונים כלכליים חברתיים הנקבעים מידי שנה על ידי משרד החינוך.
קריטריונים לקבלה: הלוואת לימודים המיועדת לבעלי ציון התאמה עפ"י הקריטריונים, הלומדים בכל מסלולי ההכשרה להוראה.
הלוואה מותנית רגילה היא הלוואה שמעניק משרד החינוך לסטודנטים בעלי קריטריונים כלכליים חברתיים הנקבעים מידי שנה על ידי משרד החינוך. כל התכניות הלוואה מותנות במסגרת לימודים של 24 ש"ש לפחות
 
קרנות ומלגות
 
שם הקרן/מלגה: תכנית למצוינים
אודות הקרן/מלגה: פטור מלא משכר לימוד באמצעות הלוואה מותנית מועדפת* (למעט אגרות חובה ורשות) ובנוסף מלגה בסך 5,000 ₪ לכל שנת לימודים בתכנית.
קריטריונים לקבלה: קבלה לתכנית מצויינים מקנה את המלגה. תנאי קבלה לתכנית מצויינים: ציון התאמה 630 וראיון קבלה.
 
שם הקרן/מלגה: מלגות דיקן
אודות הקרן/מלגה: מלגות הדיקן נועדו לסייע במימון שכר הלימוד. המלגות מוענקות על סמך מצב כלכלי ומשפחתי של הסטודנט תוך התייחסות לכלל מבקשי המלגות. להגשת בקשה למלגת דיקן יש להוריד את טופס הבקשה מאתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים, לצרף את האישורים הנלווים ולהגישם למזכירות הדיקן.
קריטריונים לקבלה: בקשה למלגה יכול להגיש כל סטודנט שהתקבל ללימודים, שילם מקדמה ולומד חצי מערכת לפחות. מקבלי המלגות פועלים בקהילה במסגרת היחידה למעורבות חברתית.
מועד אחרון להגשת הבקשה: ההרשמה נפתחת מידי שנה בחודשי הקיץ.
 
שם הקרן/מלגה: מלגות מעורבות חברתית
אודות הקרן/מלגה: סטודנטים המעוניינים לקחת חלק בתרומה לקהילה הסובבת יוכלו להשתלב ביחידה למעורבות חברתית ולזכות במלגת התנדבות.
קריטריונים לקבלה: תרומה לקהילה
מועד אחרון להגשת הבקשה: ההרשמה נפתחת מידי שנה עם תחילת סמסטר ב'.