חיפושים נפוצים: 

מלגות - המכללה האקדמית בית ברל

 
 • מלגות לבעלי נתונים גבוהים
  - לבעלי ציון התאמה 550 תוענק מלגה לשנה א' בגובה 50% משכר הלימוד.
  - לבעלי ציון התאמה 624-600 תוענק מלגה בגובה 25% משכר לימוד לשלוש שנים.
  - לבעלי ציון התאמה 625 ומעלה - אפשרות להצטרף לתכנית מצוינים.
 • הלוואות מותנות
  סטודנטים במסלולי החינוך וההוראה המתקשים במימון לימודיהם יכולים לקבל הלוואה ממשרד החינוך והתרבות. גובה ההלוואה נקבע על ידי משרד החינוך והתרבות, בהתאם למספר נקודות הצבירה בהן יזכה התלמיד על יסוד המידע שימסור בטופס הרישום ובטופס בקשת ההלוואה (שרות צבאי סדיר/שרות לאומי, מקצועות לימוד נדרשים, מצב משפחתי, מצב כלכלי ועוד). הלוואה זו נחשבת להלוואה נוחה יחסית להלוואות הקיימות במשק. את ההלוואה יש להחזיר רק עם גמר הלימודים או הפסקת הלימודים. טופס בקשה ניתן להוריד באתר האינטרנט.
 • הלוואה (מותנית) מועדפת
  הלוואות אלה ניתנות להתמחויות מועדפות הנקבעות ע"י משרד החינוך מדי שנה. גובה ההלוואה הוא 60% משכר לימוד.
  ההתחייבות היא לעבודה בתחום ההתמחות בהיקף 2/3 משרה, שנת עבודה כנגד כל שנת מלגה. שאר התנאים זהים לתנאי ההלוואה הרגילה.
  יש למלא טופס הניתן להורדה באתר הדיקנאט ולמסרו עד שבועיים מתחילת שנת הלימודים.
 • מלגות סיוע
  בקשה למלגה תוגש על ידי סטודנטים הנתקלים בקשיים כספיים. ועדת המלגות, בראשות דיקאן הסטודנטים, תחליט על הזכאים על פי הקריטריונים לקבלת מלגות. עדיפות במתן מלגה תינתן לתלמידים שנעזרו בהלוואה מותנית ולמשתתפים בתכניות של שירות לקהילה (כגון פר"ח).
  ניתן להוריד את טופס הבקשה באתר המכללה ולהגישם החל משבועיים לפני תחילת הלימודים ולא יאוחר מ-30 לנובמבר 2009.
 • מלגות למצטיינים
  לתלמידי שנה א בעלי נתוני קבלה גבוהים תוענק מלגה בגובה 50% משכר הלימוד לשנה א'. מלגות הצטיינות בלימודים יוענקו  לתלמידי שנים ב'-ד' בעלי הישגים גבוהים בלימודים.
 • מלגות חונכות (באמצעות פר"ח וגופים חיצוניים)
  מטרת הפעילות היא שרות לקהילה. בפרוייקטים אלה הסטודנט מתחייב לפעול במשך שנת הלימודים בחניכת ילד מתקשה, ילד חריג או קשיש בליווי הנחייה מקצועית.  תמורת פעילותו יקבל הסטודנט מלגה.