חיפושים נפוצים: 
אוניברסיטת חיפה

מידע כללי - אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

 
 

אודות האוניברסיטה
קמפוס אוניברסיטת חיפה משתרע על רכס הכרמל, בגבולה הדרומי - מזרחי של העיר חיפה ומוקף כולו בפארק הכרמל. האוניברסיטה הוקמה בשנת 1963 בחסות משותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ועיריית חיפה. בשנת 1972 זכתה האוניברסיטה להכרה אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה. 
באוניברסיטת חיפה לומדים כ-17,000 סטודנטים בשש פקולטות: הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעים והוראתם, הפקולטה למשפטים, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות והפקולטה לחינוך ובחמישה בית ספר : למינהל עסקים, לעבודה סוציאלית, להיסטוריה, לבריאות הציבור ולמדעי המדינה

המחקר המדעי
המחקר המדעי באוניברסיטת חיפה מתרכז במרכזים ומכונים בנושאים ותחומים מגוונים ובהם: חקר לחץ פסיכולוגי; עיבוד מידע וקבלת החלטות ; אבולוציה; חקר השואה; לימודי - ים; משאבי טבע וסביבה ; חקר הספנות והתעופה; המרכז היהודי- ערבי; מוסד הרצל לחקר הציונות וישראל ; חקר חברה משפט ופשיעה, חקר צליינות, תיירות ונופש, המרכז הבין תחומי לחקר רגשות, המרכז הבין תחומי לחקר המח וההתנהגות; המרכז ללימודי דמוקרטיה ; המרכז למשפט וטכנולוגיה; המרכז לחקר החינוך לשלום והמרכז לחקר ביטחון לאומי וגיאו-אסטרטגיה. חברת IBM הקימה את מעבדת המחקר הגדולה ביותר שלה מחוץ לארה"ב בקמפוס האוניברסיטה.

מעורבות בקהילה
מעורבותה של אוניברסיטת חיפה בקרב הקהילה באה לידי ביטוי בדרכים רבות. בצד פיתוח מצוינות מסייעת האוניברסיטה לתלמידים רבים להגיע להשכלה גבוהה באמצעות היחידה הקדם אקדמית ומסייעת לסטודנטים רבים להתגבר על משוכות כלכליות באמצעות היחידה למעורבות חברתית. היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ מקיימת תכניות לימודים מיוחדות למינהלים בתחומים שונים, לבעלי מקצועות מגוונים ומאפשרת השתלמויות מקצועיות לכ - 5000 איש.

המשכן לאמנויות
המשכן החדש לאמנויות, מרכז אקדמי ללימודי אמנויות, שתוכנן ע"י האדריכל חיים קהת, משתרע על שטח של כ – 7800 מ"ר בארבע קומות. תכניות הלימודים במשכן מבוססות על שיתופי פעולה, לימודים תיאורטיים ויצירה משותפת ומקבילה בין שלושת תחומי ההתמחות של החוגים אמנות, תיאטרון ומוסיקה. חללי העבודה במשכן תוכננו באופן ייעודי ופרטני על מנת לתת תנאי עבודה אופטימאליים לסטודנטים ולמימוש תכניות הלימודים הייחודיות של תחומי ההתמחות בחוגים אלה. מעבדות העבודה, חדרי הסטודיו וכתות הלימוד הם מהמשוכללים והמאובזרים בארץ. המשכן נבנה מכספי תרומה של קרן הכט ונקרא על שמו של ד"ר ראובן הכט ז"ל.

מאז התפתחה האוניברסיטה במישור האקדמי והפיזי כאחד, וכיום היא כוללת שש פקולטות ללימודי תואר אקדמי.