המכללה האקדמית הדתית לחינוך, חמדת הדרום
לשיחת ייעוץ חינם, מלא מס' טלפון:  

לימודי תואר ראשון והוראה - חמדת הדרום, המכללה לחינוך