המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, מכינה קד"א

ימים פתוחים במכללת קיי

יום שישי  11/5/2018 בשעות 9:00-11:00

יום שישי 08/6/2018 בשעות 9:00-11:00

יום חמישי 19/7/2018 בשעות 17:00-19:00

מיועד לתואר שני M.ED , תואר ראשון B.ED 

הסבת אקדמאים להוראה , מכינה קד"א

צלצלו אלינו - המכללה לחינוך ע"ש קיי, מכינה קד"א, באר-שבע

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, מכינה קד"א
 
רח' יהודה הלוי 33, באר שבע