חיפושים נפוצים: 
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, מכינה קד"א

ימים פתוחים במכללת קיי

יום שישי  11/5/2018 בשעות 9:00-11:00

יום שישי 08/6/2018 בשעות 9:00-11:00

יום חמישי 19/7/2018 בשעות 17:00-19:00

מיועד לתואר שני M.ED , תואר ראשון B.ED 

הסבת אקדמאים להוראה , מכינה קד"א

מידע כללי - המכללה לחינוך ע"ש קיי, מכינה קד"א

 
 
המכינה לבגרות של מכללת קיי באר שבע, מכינה קדם אקדמאית פועלת בחסות ופיקוח האגודה לקידום החינוך שליד משרד החינוך, והקרן לקליטת חיילים משוחררים של משרד הביטחון ומכללת קיי באר שבע.

מכללת קיי באר שבע, מכינה קדם אקדמאית מאפשרת לחיילים משוחררים ולבוגרות שירות לאומי, להשלים את השכלתם, על מנת שיוכלו להתקבל ללימודים על תיכוניים ואקדמאים.

תלמידי מכללת קיי באר שבע, מכינה קדם אקדמאית המעוניינים לשאול ספרים בספריית ההשאלה בלבד.
כל סטודנט השואל ספרי לימוד, ישלם 150 ש"ח דמי שימוש ויפקיד שיק פיקדון על סך 500 ש"ח, שיוחזר לאחר קבלת אישור הספרייה שהספרים הוחזרו.

תלמיד שלא יחזיר ספרים עד שבועיים מיום יום לימודיו, ימומש שיק הפיקדון ללא התראה מראש. ספריית השאלה של ספרי לימוד עומדת לרשות הסטודנטים הלומדים.

השאלת קלטות וידאו
לרשות תלמידי המכינה קלטות וידאו בפיסיקה, מתמטיקה, אנגלית, לשון וספרות.
הקלטות ניתנות להשאלה לתקופות קצרות.

שירותי ייעוץ
לרשות תלמידי מכללת קיי באר שבע, מכינה קדם אקדמאית שירותי ייעוץ בנושאים אישיים, לימודיים ואקדמאיים.

חניה
ניתנת אפשרות להחנות את כלי הרכב בחניה מסודרת ליד המכללה תמורת 140 ש"ח לשנה.

אודות המכללה
ראשיתה של מכללת קיי באר שבע במדרשה למורים עולים. המדרשה נוסדה בשני צריפים בשכונת משק עזר בבאר שבע בשנת תשט"ו (1954) על ידי מר אריה סימון, שהניח את היסודות למערכת החינוך בנגב, כמפקח מחוז הדרום באותה תקופה. המטרה הייתה להקל על המחסור המשווע בכוחות הוראה בעשרות מושבי העולים ובמעברות.

בשנת תשנ"ד (1994) קיבלה מכללת קיי באר שבע הכרה אקדמית, והיא רשאית להעניק תואר ראשון בהוראה BE.d. בשנת תשס"ג החלה לפעול המועצה האקדמית של מכללת קיי באר שבע שאושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המועצה האקדמית אחראית לפיתוח ההיבט האקדמי של פעילות המכללה ובכלל זה פיתוח תכניות לתואר שני בחינוך ME.d התוכניות הראשונות לקיום לימודים לתואר שני מונחות בימים אלה בפני המועצה להשכלה גבוהה.

במכללת קיי באר שבע לומדים היום כ- 2,000 סטודנטים במסלולי הוראה שונים. בנוסף משמשת המכללה מרכז השתלמות אזורי לאלפי מורים וגננות מבאר שבע ומהסביבה. במכללת קיי באר שבע מכינה קדם אקדמית במסלולים חד-שלבית ודו-שלבית שלומדים בה כ- 500 סטודנטים.

 
 
מקצועות הלימוד במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי - באר שבע