אורנים, המכללה האקדמית לחינוך - טבעון

לימודי תואר ראשון והוראה - מכללת אורנים

מכללת אורנים


 
 
הפקולטה ללימודי חינוך והוראה
המכללה האקדמית לחינוך אורנים
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

הוראת מדעי הטבע והסביבה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך והוראה לכיתות יסוד – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך לגיל הרך – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך מיוחד – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

חינוך מתמטי – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
לימודי הסבת אקדמאים להוראה
המכללה האקדמית לחינוך אורנים
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
הפקולטה ללימודי מדעי החברה B.Ed
המכללה האקדמית לחינוך אורנים
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

חינוך חברתי קהילתי – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

אמנות – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

אזרחות ולימודי דמוקרטיה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

גיאוגרפיה ולימודי סביבה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

לימודי ארץ ישראל – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

לימודי המזרח התיכון – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

סוציולוגיה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

ערבית – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

תקשורת – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
המחלקה ללימודי הוראת המדעים
המכללה האקדמית לחינוך אורנים
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

ביולוגיה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מדעי המחשב – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מתמטיקה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

פיזיקה – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

היסטוריה כללית – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  
 
הפקולטה ללימודי מדעי הרוח - B.A 
המכללה האקדמית לחינוך אורנים
 
 
הזמנת
ידיעון
פגישת יעוץ
מידע נוסף

היסטוריה של המזרח התיכון – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

היסטוריה של עם ישראל – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

לימודים רב תחומיים – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מחשבת ישראל – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

מקרא – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

ספרות, דרמה ומבע יצירתי – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

לשון עברית – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף  

אנגלית, שפה וספרות – תואר ראשון ותעודת הוראה

הזמנת ידיעון פגישת יעוץ מידע נוסף